De affärsjuridiska perspektiven på coronapandemin

Kanske har det aldrig varit så viktigt att fatta rätt slags beslut som nu. Beslut som värnar individen, familjen, teamet, företaget, kunderna, leverantörerna, det lokala samhället, den nationella och den globala kontexten. Välinformerade beslut som behöver vara rationella, avpassade, solidariska. Som tar höjd för de korta - kanske akuta -perspektiven, och som tar sikte på en långsiktigt hållbar verksamhet beyond Corona.


I ett antal sammanställningar delar vi på Fondia med oss av affärsjuridiska aspekter som vi tänker är viktiga för företag och företagare att beakta när man fattar välinformerade beslut i Corona-tider.

Hitintills har vi gett ut följande sammanställningar:

Samarbeten med kunder, leverantörer och andra partners
Force majeure och andra befrielsegrunder
Personalrelaterade frågor
Privacy-frågor
Bolagsstämma
Obestånd och osäkra betalningar
Offentlig upphandling
Tvister
Immateriella rättigheter och företagshemligheter
Marknadsrättsliga frågor
Bygg-och anläggningsfrågor

Få sammanställningarna ovan till din e-post genom att fylla i formuläret nedan. Vi kommer även att löpande informera och vägleda på vår blogg. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.