Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet:

  • Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 prosenttia
  • Liikevoittomarginaali keskimäärin noin 15 prosenttia

Ei voi olla varmuutta siitä, että yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai säilyttämään niitä sen jälkeen, kun ne on saavutettu.