Osakkeet ja omistajat

Perustietoa osakkeista

Kaupankäyntitunnus: FONDIA

ISIN-koodi: FI4000232913

Nimellisarvo: 0.0

Osakkeiden lukumäärä: 3 953 134

Osakepääoma: 100 000 EUR

Lista: Nasdaq First North Growth Market

Toimiala: Teollisuustuotteet ja -palvelut

Fondian osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla, ja ne on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Optio-oikeudet 2017

Yhtiön hallitus on joulukuussa 2020 päättänyt vuoden 2021 ensimmäiseksi merkintäikkunaksi 13.1.2021 - 10.2.2021. Toisesta ja viimeisestä merkintäikkunasta päätetään yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen.


Optio-oikeudet on merkitty tunnuksella 2017. Optio-oikeudet 2017 varattiin Fondian listautumisen yhteydessä toteutetussa henkilöstöannissa tarjottavia osakkeita hyväksytysti merkinneille Konsernin palveluksessa oleville henkilöille siten, että Henkilöstöannissa kutakin neljää (4) merkittyä ja saatua osaketta kohden sai yhden (1) optio-oikeuden. Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 18 750 Yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2017 alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.4.2021. 

Osakekohtainen merkintähinta määräytyy optio-ohjelman ehtojen mukaan. Optio-ohjelmasta päättämisen yhteydessä osakekohtaiseksi merkintähinnaksi päätettiin listautumisen yhteydessä toteutetun yleisö- ja instituutioannin merkintähinta 7,65 euroa, jota alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja muun varojen jaon määrällä. Osakekohtainen merkintähinta osakemerkintäajan alkaessa 1.5.2020 on siten 6,67 euroa osakkeelta.


Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnät erikseen kunkin merkintäikkunan päättymisen jälkeen sekä päättää osakemerkinnän toteuttamisen yksityiskohdista. 

Osakemerkintöihin voidaan käyttää joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj. Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

Optio-oikeuksilla 2017 merkityt Fondia Oyj:n uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja optio-oikeuksien saamista koskevista mahdollisista lisäehdoista.

Optio-ohjelman ehdot 

Tahdotko kuulla viimeisimmät uutiset liikejuridiikasta ja Fondiasta? Tilaa tästä uutiskirjeemme!