Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Fondia Oyj Yhtiökokous 2023

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.3.2023. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Fondia Oyj:n hallitus.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on viimeistään 3.2.2023
toimitetettava tästä kirjallinen pyyntö yhtiön hallitukselle. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan osoitteella:  Fondia Oyj, Hallitus, PL 4, 00101 Helsinki. 

 

Haluatko kuulla palvelustamme tai yhtiömme arjesta lisää? Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa tapahtumiamme ja lakipalveluiden uutisia!