MyFondia Virtuaalilakimies

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Fondia Oyj:n ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen erikseen määräämänä päivänä, viimeistään ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelyä varten.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Fondia Oyj Yhtiökokous 2021

Kutsu Fondia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan tällä sivulla viikolla 8. 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 kuuluva asia kokouksen asialistalle, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kirjallinen vaatimus tulee lähettää Fondia Oyj:n hallitukselle viimeistään 28.1.2021 osoitteeseen ir@fondia.com.

Haluatko kuulla palvelustamme tai yhtiömme arjesta lisää? Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa tapahtumiamme ja lakipalveluiden uutisia!