Fondia Oyj noudattaa tiedottamisessaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, jota säännellään Nasdaq First North Nordic Rulebook-säännöissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa tiedonantopolitiikkaa.

Fondia Oyj:n viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on mahdollisimman pian ja samanaikaisesti käytössään riittävää, luotettavaa, olennaista ja johdonmukaista informaatiota yhtiöstä ja yhtiön liikkeeseen laskeman rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista seikoista.

Yhtiö on sitoutunut tiedottamisessaan seuraaviin pääperiaatteisiin:

  • Tiedottaminen on tasapuolista, johdonmukaista, säännöllistä ja läpinäkyvää.
  • Julkistettavat tiedot ovat oikeita, luotettavia ja merkityksellisiä.
  • Olennaiset tiedot julkistetaan mahdollisimman pian ja ne pidetään helposti sijoittajien, markkinaosapuolten ja yhtiön sidosryhmien saatavilla.

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. Operatiivinen vastuu yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on yhtiön toimitusjohtajalla, kaupallisella johtajalla sekä talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki yhtiötiedotteet ennen niiden julkistamista. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi.