Sisäinen valvonta ja tarkastus

Fondia Oyj:n hallitus on määrittänyt yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet, jotka sisältävät yhtiön liiketoiminnan kannalta huomioon otettavat asiat. Hallitus arvioi vähintään kerran vuodessa sisäisen valvonnan tilan.

Sisäinen valvonta on hallituksen ja johdon sekä muun henkilöstön toteuttama prosessi, jonka tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäinen valvonta on kiinteä osa Fondian kaikkea toimintaa ja sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat yhtiön kaikki politiikat, prosessit ja käytännöt, jotka auttavat johtoa ja viime kädessä hallitusta varmistamaan, että yhtiön asettamat tavoitteet täyttyvät, Fondian liiketoiminta hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti ja taloudellinen raportointi hoidetaan asianmukaisesti.

Yhtiö ei liiketoiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen ole toistaiseksi katsonut tarkoituksenmukaiseksi järjestää erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan yhtiö tekee tarvittaessa joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla

Haluatko kuulla palvelustamme tai yhtiömme arjesta lisää? Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa tapahtumiamme ja lakipalveluiden uutisia!