MyFondia Virtuaalilakimies

Palkitseminen

Palkitsemisraportti 2020

Tutustu tästä Fondian palkitsemisraporttiin 2020. 

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2020 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa. Matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaan.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan.

Palkitsemisraportti 2019

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2019 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

  • Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan.

Palkitsemisraportti 2018

Hallitus

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 15.3.2018 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

  • Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan.

 

Palkitsemisraportti 2017

Hallitus

Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.2.2017 yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti:

  • Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Fondia Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta ja sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä erokorvauksesta.

Fondia Oyj:n toimitusjohtaja valmistelee johtoryhmän osalta esitykset palkitsemisesta ja hallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmään kuuluvien henkilöiden palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmään kuuluvat henkilöt kuuluvat Fondia Oyj:n yleiseen bonusohjelmaan.

Optio-oikeudet 2017

Fondia Oyj:n hallitus on 16.3.2017 päättänyt yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen nojalla enintään 18 750 optio-oikeuden antamisesta Fondia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksella 2017. Optio-oikeuksien antamiselle on Fondia Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet 2017 on varattu Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita hyväksytysti merkinneille Fondia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille siten, että Henkilöstöannissa kutakin neljää (4) merkittyä ja saatua osaketta kohden saa yhden (1) optio-oikeuden.  Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 18 750 Fondia Oyj:n uutta tai olemassa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2020–30.4.2021.

Osakekohtainen merkintähinta optio-oikeudella on Yleisö- ja Instituutioannin Merkintähinta 7,65 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja muun varojen jaon määrällä.

Fondia Oyj:n hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja optio-oikeuksien saamista koskevista mahdollisista lisäehdoista.