Hyväksytty neuvonantaja

Fondia Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance. Yhtiön hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.