Fondia Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksia.