Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön johto pitää Fondian toimintamarkkinoiden lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina. Esimerkiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen sekä kysynnän kasvun, odotetaan kasvattavan lakipalvelujen kysyntää organisaatioiden tehostaessa toimintojaan myös lakipalveluiden hankinnassa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Fondialla on hyvät kasvunäkymät suhdanteista riippumattomasti kasvavalla markkinalla. Toimintamarkkinoiden suuntausten toteutumisesta, toteutumisen ajoituksesta tai vaikutuksesta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ei kuitenkaan ole takeita. Myös yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset ovat toimintamarkkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä.

Tulevaisuudennäkymiin liittyy riskejä ja epävarmuutta. Lopputulemat voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetystä.

Tahdotko kuulla viimeisimmät uutiset liikejuridiikasta ja Fondiasta? Tilaa tästä uutiskirjeemme!