Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön johto pitää Fondian toimintamarkkinoiden lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina. Esimerkiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen sekä kysynnän kasvun, odotetaan kasvattavan lakipalvelujen kysyntää organisaatioiden tehostaessa toimintojaan myös lakipalveluiden hankinnassa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Fondialla on hyvät kasvunäkymät suhdanteista riippumattomasti kasvavalla markkinalla. Toimintamarkkinoiden suuntausten toteutumisesta, toteutumisen ajoituksesta tai vaikutuksesta yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ei kuitenkaan ole takeita. Myös yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset ovat toimintamarkkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Tulevaisuudennäkymiin liittyy riskejä ja epävarmuutta. Lopputulemat voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa esitetystä.

Lakipalveluiden kysynnän ja ulkoistetun lakiosastopalvelun kysynnän kasvun lyhyellä aikavälillä odotetaan jatkuvan, mikä tukee Fondian liiketoiminnan kasvutavoitteita. Markkinan epävarmuus luo haasteita yhtiön toimintaympäristöön ja juridisten palveluiden kysynnän painottumiseen.

Fondia odottaa kasvua ja vuoden 2023 liikevaihdon olevan 25—28 miljoonaa euroa sekä liikevoittoprosentin olevan 7­—10 %. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida tulevaa liiketoiminnan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Yhtiö tarkentaa kuluvalla tilikaudella näkymiään neljännesvuosittain liiketoimintakatsausten yhteydessä tai tilanteen ja tarpeen niin vaatiessa.

 

Tahdotko kuulla viimeisimmät uutiset liikejuridiikasta ja Fondiasta? Tilaa tästä uutiskirjeemme!