Markkinat

Markkina ja kilpailukenttä

Lakipalvelumarkkina voidaan jakaa Fondian näkökulmasta kahteen osaan. Toisen osan muodostavat lakipalveluita tarjoavat asianajotoimistot ja muut yritysjuridiikan palveluihin keskittyneet yritykset sekä kansainvälisten tilintarkastusketjujen lakipalveluosastot. Lakipalvelujen tuottajia on paljon ja markkina on melko pirstaloitunut. Toisen osan markkinasta muodostavat yrityksissä työsuhteessa olevat lakimiehet, jotka täyttävät merkittävän osan varsinkin suurten ja keskisuurten yritysten lakipalvelutarpeesta.

Lisäksi alalle on tullut uusia toimijoita, jotka tarjoavat lakipalvelujen tuottajille erilaisia teknologiapohjaisia työvälineitä ja palveluja. Myös lakipalvelujen asiakkaille suunnattu tarjooma on laajentunut teknologisen kehityksen myötä. Markkinoille on tullut uusia työkaluja esimerkiksi dokumenttien luonnin automaatioon ja palveluntarjoajien kilpailutukseen. Ruotsin lakimarkkinoilla erilaisten teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen on johdon arvion mukaan selvästi pidemmällä kuin Suomessa, ja erilaisten niin sanottujen legaltech-yhtiöiden määrä on selvässä kasvussa.

Teknologista tehokkuutta ja aikaa syvälle asiakasymmärrykselle

Fondia hyödyntää toiminnassaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka tehostavat ja sujuvoittavat työtä. Yhtiö toimii tiiviisti asiakasrajapinnassa, ja se pystyy reagoimaan nopeasti lakialan teknologisiin innovaatioihin. Näiden myötä yhtiön on mahdollista vahvistaa kilpailuetuaan ja hyötyä käynnissä olevasta digimurroksesta. Fondian hyödyntämät teknologiat voivat olla myös kolmansien osapuolien tarjoamia ratkaisuja.

markkinapositio_FND

Kuva: Fondian positioituminen markkinassa. Fondian jatkuvan palvelun liiketoimintamallissa (LDaaS) asiakasyritysten päivittäiset liikejuridiikan tarpeet voidaan tuottaa jatkuvana ja ennakoitavana palveluna. Asiakas saa omaan juristiin verrattuna parhaimmillaan kustannussäästöjä sekä laajemman osaamiskirjon käyttöönsä.

Defensiivinen ja tasaisesti kasvava markkina

Lakipalvelumarkkina ei ole historiallisesti ollut herkkä yleistaloudelliselle suhdanteelle; Fondian suurimman markkinan eli Suomen lakipalvelumarkkina on kasvanut suhdanteista riippumatta ja ylittänyt selvästi bruttokansantuotteen kasvun. Toimeksiantojen luonne kuitenkin muuttuu usein suhdanteiden mukaan. Tyypillisesti nousukauden aikana yritysjärjestelyiden määrä lisääntyy ja vastaavasti taantumassa hoidetaan enemmän esimerkiksi työoikeusasioita ja yrityssaneerauksia.

Suomen lakipalvelumarkkinan kehitys

Suomen lakipalvelumarkkina oli noin 1,2 miljardia euroa vuonna 2019. Markkina on kasvanut viime vuosien aikana suhteellisen tasaisesti, ja keskimääräinen vuosikasvu oli 8,6 prosenttia (CAGR-%). Muiden lakipalvelujen tuottajien, joihin myös Fondia kuuluu, markkinan keskimääräinen vuosikasvu on ollut 3,1 prosenttia. Suomessa on yhteensä 1 187 asianajo- ja lakiasiantoimistoa (Lähde: Asiakastieto 12/2020). Suomessa ei Fondian käsityksen mukaan ole muita täysin vastaavalla konseptilla toimivia palveluntarjoajia.

 

Suomen lakipalvelumarkkina

 

Haluatko kuulla palvelustamme tai yhtiömme arjesta lisää? Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa tapahtumiamme ja lakipalveluiden uutisia!