Markkinat

Asianajotoimistojen ja lakipalveluyritysten muodostama lakipalvelumarkkina kasvoi vuonna 2017 noin 879 miljoonaan euroon. Lakipalvelumarkkinan koko oli Suomessa vuonna 2016 noin 846 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 828 miljoonaa euroa. Lakipalvelualan kokonaisliikevaihto on kasvanut Suomessa vuosina 2011–2017 keskimäärin 4,4 prosenttia vuodessa (CAGR)*. Suomen lakipalvelumarkkina on näin ollen kaikilta osin kasvanut suhdanteista riippumatta.

Suomalaisen asianajomarkkinan koko oli vuonna 2017 noin 634 miljoonaa euroa ja sen kokonaisliikevaihto on kasvanut vuosina 2011–2017 keskimäärin 4,9 prosenttia (CAGR)**. Muiden lakipalveluita tarjoavien yritysten luoman markkinan koko vuonna 2017 oli noin 245 miljoonaa euroa ja sen kokonaisliikevaihto on kasvanut keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa vuosina 2011–2017 (CAGR)***.

Merkittävän osan varsinkin suurten ja keskisuurten yritysten lakipalvelutarpeesta täyttävät myös yritysten omat, työsuhteiset juristit. Suomessa oli Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry:n antaman tiedon mukaan vuonna 2015 noin 6 500 yritysjuristia.

*Tilastokeskus: Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto vuosilta 2011–2012; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2017.
**Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2017.
***Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2017.

Markkinat 2018

Yritysten lakipalvelujen markkinan keskeisiä kasvuajureita ovat:

 • Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-sääntelyn lisääntyminen
 • Ilman omaa lakimiestä tai rajallisin juridisin resurssein toimivien PK-yritysten kasvava tarve oikeudelliselle neuvonnalle
 • Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma mahdollisuus tarjota asiakkaille lakiosastoa palveluna
 • Globalisaatio; yritysten toimiminen laajemmin kansainvälisillä markkinoilla
 • Kaikilla toimialoilla kasvava digitalisaatio, joka tuottaa uusia tarpeita lainsäädännölle ja lakien soveltamiselle (esimerkiksi tieto- tai yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset)
 • Digitalisaation luomat uudet mahdollisuudet liikejuridiikan palvelujen kehittämiseksi
 • Dynaaminen startup-, kasvuyritys- ja pääomasijoituskenttä; yritysten lakiasioiden merkityksen tunnistaminen yrityksen tulevaisuuden turvaamisessa

Fondialla on yhtiön arvion mukaan hyvä asema kilpailijoihinsa nähden ottaen huomioon, että lakipalveluita ostavat henkilöt vaativat palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja näiden asiantuntijoilta kasvavassa määrin:

 • Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta sekä monitahoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja
 • Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuntemusta sekä käyttöönottoa lakipalveluiden tuotannossa
 • Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien lakisääteisten velvoitteiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi
 • Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen sijaan tehdyn työn sisältöön ja lisäarvoon