Fondia luo ja kehittää jatkuvan lakipalvelun liiketoimintamallia, jolla yrityksen päivittäiset liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa asiakkaan kanssa sovitun palvelukuvauksen mukaan ennakoitavalla kustannuksella. Merkittävä osa Fondian liikevaihdosta (noin 45 %) syntyy tämän jatkuvaluonteisen kuukausilaskutukseen perustuvan LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelun tuottamana.  Fondian tavoitteena onkin tuottaa palvelua ikään kuin yrityksen omana lakiosastona toimien ja siten myös ansaintamalli tähtää samanlaiseen ennakoitavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

LDaaS-palvelua täydentävät erilaiset projektiluontoiset toimeksiannot (esimerkiksi yritysjärjestelyt tai riidanratkaisu), joissa ansaintamalli on lähtökohtaisesti tehtyyn työhön perustuva tuntipohjainen laskutus, mutta yksittäisiä projekteja toteutetaan yhä enemmän myös ennalta sovitulla kiinteällä hinnalla.

Fondian juristeilla on kokemusta useilta juridiikan osaamisalueilta sekä toimialoilta. Noin 65 % Fondian juristeista on aiempaa työkokemusta yritysjuristin tehtävistä. Vahvimmin edustettuja toimialoja ovat teollisuus, energia, rakentaminen ja kiinteistöt, kaupan ala, ICT, terveydenhuolto, media sekä peliteollisuus. Fondian asiantuntijoiden oikeudenalaosaaminen kattaa laajasti yritysjuridiikan eri osa-alueet: liiketoimintasopimukset, yhtiöoikeus, työoikeus, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, IPR, tietosuoja, energia- ja ympäristöoikeus, yritysjärjestelyt ja rahoitus, riidanratkaisu sekä eettiset ohjeet ja compliance.

Fondia-konsernin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja oli vuoden 2018 lopussa noin 20,2 miljoonaa euroa.