Liiketoiminta

Täyden palvelun lakitalo

Fondia palvelee asiakkaitaan kaikissa liikejuridiikan tarpeissa eri tavoin paketoiduin palvelumallein. 

Vahvimmin edustettuja toimialoja ovat teollisuus, energia, rakentaminen ja kiinteistöt, kaupan ala, ICT, terveydenhuolto, media sekä peliteollisuus. Fondian asiantuntijoiden oikeudenalaosaaminen kattaa laajasti yritysjuridiikan eri osa-alueet: liiketoimintasopimukset, yhtiöoikeus, työoikeus, julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, IPR, tietosuoja, energia- ja ympäristöoikeus, yritysjärjestelyt ja rahoitus, riidanratkaisu sekä eettiset ohjeet ja compliance.

Jatkuva palvelu bisneksen keskiössä

Merkittävä osa Fondian liikevaihdosta (noin 47 %) tulee jatkuvaluonteiseen kuukausilaskutukseen perustuvasta LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelusta.  Fondian tavoitteena tuottaa palvelua ikään kuin yrityksen sisäisenä lakiosastona ja siten myös ansaintamalli tähtää samanlaiseen ennakoitavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Asiakkaiden apuna kaikissa hankkeissa

LDaaS-palvelua täydentävät erilaiset projektiluontoiset toimeksiannot (esimerkiksi yritysjärjestelyt tai riidanratkaisu), joissa ansaintamalli on lähtökohtaisesti tehtyyn työhön perustuva tuntipohjainen laskutus, mutta yksittäisiä projekteja toteutetaan yhä enemmän myös ennalta sovitulla kiinteällä hinnalla.

Kokeneet juristit ja uniikki toimialaosaaminen

Fondian juristeilla on kokemusta useilta juridiikan osaamisalueilta sekä toimialoilta. Noin 65 % Fondian juristeista tulevat yhtiöiden sisäisten lakimiesten tehtävistä. 

Neljä maata, sama toimintamalli

Fondian toimistot kuudessa kaupungissa Suomessa, Tukholmassa, Göteborgissa, Tallinnassa ja Vilnassa palvelevat sekä lakiosastoasikkaita rajat ylittävästi että paikallisissa hankkeissa. 

Haluatko kuulla palvelustamme tai yhtiömme arjesta lisää? Tilaa uutiskirjeemme ja seuraa tapahtumiamme ja lakipalveluiden uutisia!