Fondia sijoituskohteena

Innovatiiviset palvelut ja jatkuva tulovirta

Kilpailuetua tuova disruptiivinen liiketoimintamalli

Fondia uudistaa rohkeasti perinteistä ja hitaasti muuttuvaa lakitoimialaa. Fondia yhdistää ainutlaatuisella tavalla yritysten sisäisten lakiosastojen liiketoimintaymmärryksen, ulkopuolisen lakipalvelun tuottajan laaja-alaisen ja syvällisen osaamisen sekä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyt.

Fondian LDaaS (Legal Department as a Service) -malli kohdistuu etenkin markkinan alipalveltuun asiakassegmenttiin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Fondia pystyy täyttämään asiakasyritysten lakitarpeet perinteistä projektilaskutusta tai omaa lakiosastoa tarkoituksenmukaisemmalla, tehokkaammalla ja ennakoitavammalla tavalla. Todisteena liiketoimintamallin toimivuudesta on erittäin korkea asiakastyytyväisyys (96 %).

Vahva brändi ja korkea asiakastyytyväisyys

Panostukset digitalisaatioon

Fondia hyödyntää toiminnassaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka tehostavat ja sujuvoittavat työtä. Toimintojen automatisointi ja tekoälyohjelmien hyödyntäminen luovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Yhtiö toimii tiiviisti asiakasrajapinnassa ja se pystyy itseohjautuvan organisaationsa avulla reagoimaan nopeasti lakialan teknologisiin innovaatioihin. Fondia myös kehittää oma-aloitteisesti erilaisia digitaalisia ratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Näiden myötä yhtiön on mahdollista vahvistaa kilpailuetuaan ja hyötyä käynnissä olevasta digimurroksesta. Oman liiketoiminnan digitalisointi tuo liiketoimintamalliin skaalautuvuutta. Digitalisaation hyödyntäminen lakitoimialalla on pidemmällä Ruotsissa kuin esimerkiksi Suomessa. Näin ollen Ruotsin liiketoiminta tarjoaa Fondialle hyvän näköalapaikan ja hyödyntämismahdollisuuksia muilla markkinoilla.

Lue lisää: CREDU-hankkeeseen osallistuminen toteuttaa Fondian strategiaa lakialan tulevaisuuden rakentamisessa ja digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.

Liikejuridiikan paras työpaikka

Jatkuvan liikevaihdon suuri osuus pienentää riskiä

Liikevaihto on vähemmän syklistä kuin puhtaasti projektiliiketoimintaan keskittyneillä kilpailijoilla, mikä tuo toimintaan jatkuvuutta ja näkyvyyttä.

Fondia on toimialansa työelämän uudistaja

Fondia on haluttu ja ihmisläheinen työnantaja, joka houkuttelee kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen osaajia. Työn ja muun elämän hallittuun tasapainoon sekä työyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään Fondiassa erityistä huomiota.

Ihmisläheinen, ymmärrettävä ja asiantunteva lähestymistapa

Juridisia palveluja tuotetaan ihmiseltä ihmiselle. Fondia saa asiakkailtaan kiitosta paitsi asiantuntijuudestaan myös siitä, että Fondian juristit ovat helposti lähestyttäviä ja proaktiivisia sekä yhteistyö on sujuvaa, luotettavaa ja läpinäkyvää. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja kyky tuoda ratkaisuja asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ovat Fondian keskeisiä vahvuuksia.

Haluatko kuulla viimeisimmät uutiset liikejuridiikasta ja Fondiasta?