Tarvitsetko rekisteriselosteen?

Lataa Online-palveluiden rekisteriselosteen laatimista helpottava maksuton tarkistuslista

Henkilötietolain mukaan sellaisen tahon, joka pitää yllä henkilörekisteriä on laadittava rekisteriseloste. Rekisterinpitäjän on pidettävä tämä rekisteriseloste jokaisen saatavilla.

Olemme laatineet kuudentoista kohdan tarkistuslistan, jossa esitetään selkeästi ne asiat, jotka rekisteriselosteessa on syytä mainita. Tämän ilmaisen tarkistuslistan avulla voit nyt helposti varmistaa, että rekisteriselosteesi täyttää sitä koskevat lain vähimmäisvaatimukset.