Fondia Oyj:n First North -listautumisanti

Fondia Oyj:n (”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti, minkä johdosta Yhtiön hallitus päätti Listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan 24.3.2017 klo 16:30 samanaikaisesti Henkilöstöannin merkintäajan päättymisen kanssa.

Osakeanti: Yhtiö tarjosi suunnatussa osakeannissa merkittäväksi 390 000 uutta Yhtiön osaketta (”Antiosakkeet”).

Osakemyynti: Yhtiön osakkeenomistajat Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson tarjosivat ostettavaksi yhteensä 261 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet” ja yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa.

Listautumisannissa (osakeanti ja osakemyynti) tarjottiin yhteensä 651 000 Yhtiön osaketta. Toteutunut allokaatio Listautumisannissa oli seuraava:

  • 240 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 336 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)
  • 75 000 Tarjottavaa Osaketta Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa ja Virossa (”Henkilöstöanti”)

Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinta oli 7,65 euroa Tarjottavalta osakkeelta ja Henkilöstöannin merkintähinta 6,90 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Kaupankäynti Fondian osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 4.4.2017. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000232913 ja kaupankäyntitunnus FONDIA.

Alexander Corporate Finance Oy toimi Listautumisannin pääjärjestäjänä ja toimii First North -markkinapaikalla Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana.

Tärkeitä päivämääriä

Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin merkintäaika alkoi

20.3.2017 klo 9.30

Henkilöstöannin merkintäaika päättyi

24.3.2017 klo 16.30

Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika keskeytettiin

24.3.2017 klo 16.30

Listautumisannin lopullinen tulos julkistettiin

27.3.2017

Kaupankäynti osakkeilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla

4.4.2017

HUOMIO

Fondia Oyj:n (”Yhtiö”) listautumisantiin ja listautumiseen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty yhtiöesitteessä ja listautumisannin ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tällä sivustolla olevia asiakirjoja tai yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä Yhdysvaltain lain mukaisesti.

Siirtyäksenne Yhtiön listautumisantia koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

  1. Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
  2. En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
  3. Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani listautumisantiin ja sitoudun noudattamaan niitä.