Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Nea Welling 28.6.2016 15:24

Minustako sivutoiminen yrittäjä?

Työelämä murroksessa myös sivutoiminen yrittäjyys on kasvussa. Sivutoiminen yrittäjä määritellään usein niin, että kyseessä on henkilö, joka ansaitsee toimeentulonsa pääasiassa muutoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Sivutoiminen yrittäminen voi olla osa-aikaista tai kausiluonteista. Tähän blogitekstiin on kerätty keskeisiä kohtia, joita jokaisen sivutoimista yritystoimintaa käynnistelevän kannattaisi miettiä läpi.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus, yrittäjille

Minna Peltonen 30.5.2016 16:01

Verkkokauppa se on, kun kannattaa

Verkkokaupan potentiaali paljolti hyödyntämättä

Verkkokauppa kasvaa edelleen vaikkakin yleinen taloudellinen tilanne näkyy verkkokauppojen myynnissä. Verkko-ostamisessa suomalaiset ovat tutkimusten mukaan eurooppalaista keskitasoa, mutta Digibarometri 2015 tutkimuksesta selviää, että Suomi on verkkokauppamyynnissä selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomalaiset verkkokaupat eivät siis vielä näytä tavoittavan (tai edes tavoittelevan?) asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolelta. Suomalaisilla kauppiailla on selkeästi mahdollisuuksia tällä saralla hyödyntämättä.  Verkkokaupan täyden potentiaalin hyödyntämättömyys on tunnistettu EU-laajuisesti. Vain 15 % kuluttajista ostaa toisesta EU maasta sähköisesti ja vain 8 % yrityksistä myy rajojen yli.

Lue lisää

Aiheita: liiketoimintasopimukset, yrittäjille

Sami Savisalo 25.5.2016 16:08

Kymmenen immateriaalioikeuksia koskevaa peukalosääntöä alkaville ja kasvuvaiheen yrityksille

Yhä merkittävämpi osa nuorten ja kasvavien yhtiöiden varallisuudesta on jotain muuta kuin käsin kosketeltavaa aineellista omaisuutta. Verrattuna tällaiseen perinteiseen materiaan tämä niin sanottu aineeton – eli immateriaalinen – omaisuus kuten ohjelmistot, mobiilipelit tai elintarviketeollisuuden reseptiikka tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan skaalautuvuuteen. Tämä puolestaan sallii yrityksille nopean ja kannattavan kasvun. Kuvatun kaltaiset yritykset tähtäävät usein exitiin ja tarvitsevat kasvunsa kiihdyttimeksi ulkopuolisilta sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahaa. Samanaikaisesti nopeasti kasvavat yritykset ovat myös ostajille ja sijoittajille attraktiivisia kohteita ja päätyvät yhtälönsä seurauksena usein osto- ja sijoituskohteiksi.

Lue lisää

Aiheita: ict, teknologia ja ipr, yrittäjille

Anna-Katariina Storbacka 23.5.2016 12:52

Vastuunrajoitusehdot – ikuinen riesa vai fiksu veto?

Kaupallisissa neuvotteluissa on jo päästy yhteisymmärrykseen tuotteesta, hinnasta ja aikataulusta. Enää nimet papereihin ja diili on taputeltu – maaliviiva siintää jo! Nyt vaan toimitussopimusluonnos asiakkaan tutustuttavaksi ja allekirjoituskuohuvat viilenemään.  

Lue lisää

Aiheita: liiketoimintasopimukset, yrittäjille

Nea Welling 18.5.2016 16:25

Osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto voi olla luovuttajalle verovapaata tuloa sukupolvenvaihdoksissa

Sukupolvenvaihdoksessa yritys siirretään toimintaa jatkavalle seuraavalle sukupolvelle tai muulle lähisuvun jäsenelle. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, ja valittu toteuttamistapa voi vaikuttaa merkittävästikin sukupolvenvaihdoksesta aiheutuviin veroseuraamuksiin. Tässä blogitekstissä käsittelen millä edellytyksillä osakkeiden luovutuksesta syntynyt voitto voi olla luovuttajalle verovapaata tuloa, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan osakekaupalla.

Lue lisää

Aiheita: yritysjärjestelyt ja rahoitus, verotus, yrittäjille

Kommentoi