Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Nea Welling 28.6.2016 15:24

Minustako sivutoiminen yrittäjä?

Työelämä murroksessa myös sivutoiminen yrittäjyys on kasvussa. Sivutoiminen yrittäjä määritellään usein niin, että kyseessä on henkilö, joka ansaitsee toimeentulonsa pääasiassa muutoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Sivutoiminen yrittäminen voi olla osa-aikaista tai kausiluonteista. Tähän blogitekstiin on kerätty keskeisiä kohtia, joita jokaisen sivutoimista yritystoimintaa käynnistelevän kannattaisi miettiä läpi.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus, yrittäjille

Nea Welling 29.4.2016 11:09

Yhtiön varojenjaossa on otettava huomioon myös yhtiön maksukyky

Osakeyhtiölaissa varojenjaon laillisuus on kytketty toisaalta taseen voitonjakokelpoisiin varoihin ja toisaalta yhtiön maksukykyisyyteen. Tämän lisäksi varojenjaon on perustuttava vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Käsittelen tässä blogitekstissä tarkemmin maksukykyisyystestiä, jonka määrittely ja tulkinta, on osoittautunut erityisen vaikeaksi, koska pykälän sanamuoto, lain esityöt tai oikeuskäytäntö eivät suoraan anna selvyyttä, mitä maksukykyisyystestillä tarkoitetaan ja miten se tulisi suorittaa.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus

Nea Welling 18.4.2016 11:51

Mitä osakassopimusta laatiessa tulisi miettiä läpi?

Usein yhtiöjärjestyksessä ei aina ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista sopia kaikista yhtiön toiminnan kannalta välttämättömistä ja tarpeellisista pelisäännöistä, jotka liittyvät yhtiön osakkaisiin. Osakeyhtiölain säännökset eivät myöskään sellaisenaan ole riittävän kattavia säätelemään yhtiön ja sen omistajien välisiä suhteita tai omistajien keskinäisiä suhteita. Tällöin on suositeltavaa, että osakkaat laatisivat keskenään kirjallisen osakassopimuksen, jossa sovittaisiin pelisäännöistä yhtiöön liittyen.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus, yrittäjille

Jonas Rogberg 3.3.2016 11:40

Corporate Governance – tai: ”Mikä on elämän tarkoitus?”

Työskenneltyäni noin kymmenen vuotta hyvään hallinnointijärjestelmään eli Corporate Governanceen liittyvien kysymysten parissa epäilen osuvani suht oikeaan väittäessäni, että käsite Corporate Governance ja siihen liittyvät kysymykset koetaan yleisesti tylsiksi.

Lue lisää

Aiheita: yhtiöoikeus

Nea Welling 18.2.2016 9:17

Omien osakkeiden ostomotiivit

Useissa tämän kevään pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään omien osakkeiden hankintavaltuutuksen antamisesta hallitukselle. Mitkä ovat yleisimmät syyt ostaa omia osakkeita markkinoilta ja mihin tarkoituksiin omien osakkeiden ostoja voidaan käyttää? Kysymystä lähestytään tässä kirjoituksessa pörssiyhtiön näkökulmasta.

Lue lisää

Aiheita: yritysjärjestelyt ja rahoitus, yhtiöoikeus

Kommentoi