Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Mari Aspelund 7.5.2018 9:00

Vaihtelevan työajan sopimusten käyttöä rajoitetaan

Vaihtelevan työajan sopimuksista puhutaan usein tuttavallisemmin nollatuntisopimuksina. Eduskunta on hyväksynyt 4.5. lait, joilla rajoitetaan vaihtelevan työajan työaikajärjestelyjä. Työnantajan kannalta olennaisimmat muutokset koskevat työsopimuslakia, työaikalakia sekä lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Lait tulevat voimaan jo 1.6.2018. 

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Minna Laurila 6.9.2017 11:21

Jokaisella työpaikalla on hanhia – eli ihmisiä joihin ei mikään tartu OSA II

 

”Kaveri on kuin hanhi, kaikki vesi valuu hänestä pois, eikä mitään häneen tartu.” Tällä tavalla toimitusjohtaja luonnehti erästä yrityksen työnjohtajaa. Tällaisia kavereita on jokaisella työpaikalla ja kaikenlaisissa ammateissa ja tehtävissä. Kerroin tästä tapauksesta 13.5.2016 julkaistussa blogissani (jota lukemaan pääset tästä). Koska minulle on tullut kyselyitä mitä hanhelle tapahtui kirjoittamani blogin jälkeen, päivitän tilanteen tässä blogissani teille.

Kuten aiemmin kerroin, esimies (joka tässä on se hanhi) oli laiminlyönyt töitään ja esimiesvelvoitteitaan jo vuosia. Esimiehen laiminlyönneistä oli aiheutunut työnantajalle taloudellista haittaa sekä asiakassuhteiden menetyksiä. Työnantaja ei ollut puuttunut näihin esimiehen laiminlyönteihin ja työn puutteisiin muutoin kuin muutama vuosi sitten annetulla kirjallisella varoituksella sekä keskustelemalla näistä asioista aika ajoin esimiehen kanssa. Keskusteluista ei työnantajalla ollut mitään todisteita, oli vain esimiehen oman esimiehen kertomus eli klassisesti niin sanotusti yhden ihmisen sana toisen ihmisen sanaa vastaan, joka juridisesti ei mahdollisessa työsuhteen päättämistilanteissa ole koskaan toivottava asetelma. 

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Petri Ellimäki 23.3.2017 14:01

Alisuoriutuva työntekijä - mitä tehdä työoikeudellisesta näkökulmasta?

Työelämän sanastoon on viime vuosina vakiintunut yleinen termi: alisuoriutuminen. Puhuttiin sitten aikaansaamattomuudesta tai tehottomuudesta, alisuoriutuminen ei ole työlainsäädännössä esiintyvä käsite. Alisuoriutumista tarkastellaan aina työnantajan ja työntekijän velvollisuuksien kautta.

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Anastasia Taipale 21.12.2016 14:53

Työsopimuslain uudistukset ensi vuoden alussa

Työsopimuslakiin tulee ensi vuoden alussa useita uudistuksia, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistymiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Uudistuksista keskeisimpiä ovat uusi säännös pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä, muutokset koeaikaan, työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyheneminen sekä uusi työllistymistä edistävän koulutuksen tai valmennuksen tarjoamisvelvollisuus tuotannollis-taloudellisella syyllä irtisanotulle.

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Leena Roiko 4.10.2016 8:53

Eläkelainsäädännön muutokset vaikuttavat lisäeläkevakuutuksiin

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Kommentoi