Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Mikko Koivula 2.6.2017 14:53

Tuntemattomat tuotevastuuriskit – vielä voit vaikuttaa

Tuotevastuun ja tuoteturvallisuuden merkitys on viime vuosina globaalisti korostunut, ja viimeaikaisilla kehityskuluilla voi ajan myötä olla kauaskantoisia vaikutuksia liikkuvien laitteiden valmistajille, etenkin etäisyyden tunnistusjärjestelmien sekä dieselpäästöjen johdosta. Nämä ovat molemmat aihealueita, jotka muun muassa seuraavista syistä vaativat mielestäni valmistajien huomiota jo nyt:

Lue lisää

Aiheita: tuotevastuu

Mikko Koivula 9.2.2017 16:32

Valmistajan varoittamisvastuu - vaikeita rajanvetoja

Osallistun helmikuussa Defense Research Instituten (DRI) vuosittaiseen tuotevastuukonferenssiin Las Vegasissa. Eräs konferenssissa käsiteltävistä aiheista on vaaralliseksi epäiltyjen tuotteiden takaisinvedot, jotka saattavat koskettaa merkittävää osaa tuotevalmistajista jossain vaiheessa yhtiön toimintaa. Kirjoitin aiemmin blogin tuotevalmistajien tarpeesta laatia sisäinen ohjeistus sellaista tilannetta varten, jossa valmistaja saa tietää valmistamansa tuotteen olleen osallisena onnettomuudessa tai vaaratilanteessa. Tällainen ohjeistus onkin tärkeä olla olemassa, ja tärkeää on myös sisäistää paitsi valmistajalla mahdollisesti oleva velvollisuus varoittaa tuotteidensa käyttäjiä mahdollisesta turvallisuuspuutteesta, myös se, että tähän liittyy usein hyvin hankalia rajanvetotilanteita, jotka on syytä arvioida erittäin huolellisesti.

Lue lisää

Aiheita: tuotevastuu

Mikko Koivula 7.12.2015 13:52

Yhtiön tuote osallisena onnettomuudessa

Monen valmistajan tuotteet ovat aika ajoin osallisena onnettomuuksiin tai vaaratilanteisiin. Näistä saattaa seurata valmistajalle etenkin ulkomailla hyvinkin merkittäviä tuotevastuuseuraamuksia, jos valmistaja ei reagoi niihin oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Onnettomuuksien aktiivisen seurannan ja niihin reagoimisen tulisikin olla olennainen osa yhtiön tuotevastuuriskien hallintaa.

Lue lisää

Aiheita: tuotevastuu

Kommentoi