Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Eveliina Puustjärvi 14.2.2017 16:05

Mitä EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo EI edellytä?

Toukokuussa 2018 voimaanastuva EU:n tietosuoja-asetus on monimutkainen ja paljon puhuttanut asetusuudistus. Jopa tietosuoja-asiantuntijoilla on ollut paljon opeteltavaa muutosten tuulien puhaltaessa. Suurin osa artikkeleista, seminaareista ja opetusmateriaaleista on keskittynyt siihen, mitä tietosuojauudistus tulee muuttamaan ja mitä yritysten tulee ottaa huomioon, jotta heidän toimintamallinsa olisivat uuden tietosuoja-asetuksen mukaisia 25.5.2018 mennessä, jolloin asetus tulee sovellettavaksi.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Maarit Niemistö 9.2.2017 11:12

Tietosuoja-asetus puhuttaa – Fondia kouluttaa Tampereella

Kukaan liiketoimintaa harjoittava on tuskin voinut välttyä kuulemasta uudesta tietosuoja-asetuksesta. Jos yritykselläsi ylipäätään on toimintaa mm. henkilöstöä, listoja liideistä tai potentiaalisista asiakkaista, olemassa olevia asiakkaita tai verkkosivuilla vierailijoita, tällöin yrityksesi käsittelee henkilötietoja ja sillä on lähes varmasti yksi tai useampi henkilörekisteri. Jos yrityksesi täyttää jonkun edellä mainituista kriteereistä, kannattaa tietosuoja-asioitaan tarkastella kriittisesti ja varmistaa, että henkilötietojen suoja on asetuksen vaatimalla tasolla.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Heli Gummerus 3.2.2017 14:24

Tarvitseeko yritykseni tietosuojavastaavan?

Viime keväänä voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus on aiheuttanut yrityksissä tohinaa uusiin vaatimuksiin valmistauduttaessa. Valmista pitäisi olla 25.5.2018 mennessä, jolloin asetusta aletaan soveltaa kahden vuoden siirtymäajan päättyessä. Tulkintaongelmia aiheuttavat kuitenkin asetustekstin osin epäselvät sanamuodot. Tarkempaa käytännön ohjeistusta onkin odotettu mm. tietosuojavastaavan nimeämisen osalta.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Erkki Hyvärinen 30.11.2016 15:52

Miten maailmalle – henkilötietojen käsittely

Maailmalle voi tähdätä monella tavalla ja digitalisaatio on avannut pienellekin yritykselle mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita vaikka globaalisti Suomesta käsin.  Luovien alojen kansainvälistymistä tavoittelevia yrityksiä kokoontui viime keväänä Fondialle lakiasioiden työpajan merkeissä. Tilaisuus oli osa Finpron Export Finland Luovimo Digital ohjelmaa. Yritysten mielenkiinnon kohteita ja nykytilannetta kartoitettiin etukäteen kyselyllä ja aiheiksi valikoituivat erityisesti sopimustoiminta, immateriaalioikeudet ja henkilötietojen käsittely. Tässä, sarjamme viimeisessä blogitekstissä, aiheena on henkilötietojen käsittely.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja, teknologia ja ipr, yrittäjille

Anastasia Taipale 1.11.2016 9:02

Miten uusi Privacy Shield -järjestely vaikuttaa Atlantin ylittävään tietojensiirtoon?

Elokuun alussa astui voimaan Euroopan komission 12. heinäkuuta hyväksymä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield järjestely. Järjestelyllä luotiin yksi uusi vaihtoehto Atlantin yli kulkevaan tietojensiirtoon. Järjestelyn luomisen tarpeen taustalla oli Safe Harbor järjestelmän murentuminen vuonna 2015 Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa ns. Schrems ratkaisussa.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Kommentoi