Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Noora Haapaniemi 25.10.2016 13:31

Lääketieteellisten patenttien täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia puidaan Euroopassa

Viime vuosien aikana useiden suurten lääkeyhtiöiden myydyimmät lääkepatentit ovat rauenneet, kun patentin kaksikymmenvuotinen elinkaari on tullut päätökseen. Tämän myötä pääsy lääkemarkkinoille on auennut myös muille kuin alkuperäislääkkeen valmistajille, sillä lääkepatentin suojan umpeuduttua myös rinnakkaisvalmisteet ovat sallittuja lääkemarkkinoilla.  Rinnakkaislääketeollisuus vahvistaa kilpailua lääkeyhtiöiden välillä.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, teknologia ja ipr

Heli Gummerus 10.10.2016 14:50

Tietosuoja uudistuu terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoon liittyvät tiedot ovat arkaluontoisia, joten niiden käsittelylle on tiukat pelisäännöt. Perusta terveydenhuollon tietosuojalle on esitetty jo noin 2400 vuotta sitten Hippokrateen lääkärinvalassa. Tänä päivänä lähes jokaisella terveydenhuollon ammattiryhmällä on alan lainsäädännön asettamien vaatimusten lisäksi omat eettiset ohjeensa. Niissä sitoudutaan mm. vaitiolovelvollisuuteen ja potilastietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, tietosuoja

Elli Välimäki 7.9.2016 14:40

Hashtagin rooli mietojen alkoholijuomien mainonnassa

Täyskiellosta alkoholikaupankäyntiä raskaasti rajoittaviin säännöksiin – alkoholi- ja siihen liitännäisiä lakeja on muutettu yhtenään. Alkoholi on Suomessa ikuinen tabu. Viimeksi alkoholilakia muutettiin 1.1.2015, jolloin muun muassa mainontaa sosiaalisessa mediassa rajoitettiin. Uusien säännösten laajuuden ja epämääräisyyden vuoksi Valvira muokkasi laatimaansa alkoholimainontaohjetta kattamaan myös uudet mainonnan rajoitukset. Muun muassa Matkailu- ja Ravintolapalvelualan edunvalvoja ja työmarkkinajärjestö MaRa kritisoi näitä Valviran ohjesäännöksen muutoksia. Sen mielestä ohjesääntö vain lisäsi alkoholimainontasäännösten epäselvyyttä.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi

Heli Gummerus 25.2.2016 10:53

Etälääketieteestä suuntaa tulevaisuudelle?

Lääkäreiden etävastaanotot yleistyvät Suomessa vähitellen kaikilla terveydenhuollon sektoreilla. Työterveyshuolto ja yksityinen sektori kehittävät aktiivisesti nettivastaanottoja, koska niiden avulla voi hoitaa potilaita tehokkaammin, helpommin ja pienemmin kustannuksin. Julkinen sektori hakee puolestaan apua lääkärivajeeseen sekä mahdollisuutta tarjota lääkäripalveluita syrjäseuduille.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, tietosuoja

Elli Välimäki 27.1.2016 10:10

Terveysteknologia-alan myyntisopimusten erityispiirteet

Sopimus voi olla sitovasti voimassa joko kirjallisesti, suullisesti tai konkludenttisesti. Riitatilanteessa suullisen ja konkludenttisen sopimuksen voimassaolon sekä erityisehtojen toteennäyttäminen on kuitenkin vaikeaa. Lisäksi suullisesti harvemmin sovitaan esimerkiksi immateriaalioikeuksista tai vastuukysymyksistä.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, teknologia ja ipr

Kommentoi