Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Erkki Hyvärinen 25.8.2016 15:34

Suuntana maailma – kansainvälistyvän yrityksen immateriaalioikeudet

Maailmalle voi tähdätä monella tavalla ja digitalisaatio on avannut pienellekin yritykselle mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia asiakkaita vaikka globaalisti Suomesta käsin. Luovien alojen kansainvälistymistä tavoittelevia yrityksiä kokoontui huhtikuussa Fondialle lakiasioiden työpajan merkeissä. Tilaisuus oli osa Finpron Export Finland Luovimo Digital ohjelmaa. Yritysten mielenkiinnon kohteita ja nykytilannetta kartoitettiin etukäteen kyselyllä ja aiheiksi valikoituivat erityisesti sopimustoiminta, immateriaalioikeudet ja henkilötietojen käsittely. Tässä blogitekstissä aiheena ovat immateriaalioikeudet.  

Lue lisää

Aiheita: teknologia ja ipr, yrittäjille

Kristjan Aruoja 15.6.2016 13:54

3 asiaa, joita tulisi pohtia, ennen tiedon tallennusta pilvipalveluun

Tiedonhallintaa ja -käsittelyä koskevat roolit ja vastuut on helppo konstruoida perinteisiä ajattelumalleja seuraten. Ero tiedon hallinnoijan ja käsittelijän välillä, samoin kuin heidän tehtäviensä määrittely, on usein suhteellisen helposti sisäistettävissä. Tämä ei kuitenkaan päde pilvipalveluiden kohdalla. Niiden osalta vastuiden ymmärtäminen voi olla monimutkaista ja haastavaa. Osapuolille saattaa olla epäselvää esimerkiksi se, kenellä on velvollisuus suojata pilvessä olevaa tietoa. Tämä voi johtaa ei-toivottuihin tilanteisiin, joissa kukaan ei ole täysi tilivelvollinen sääntörikkomuksista.

Lue lisää

Aiheita: ict, teknologia ja ipr

Sami Savisalo 25.5.2016 16:08

Kymmenen immateriaalioikeuksia koskevaa peukalosääntöä alkaville ja kasvuvaiheen yrityksille

Yhä merkittävämpi osa nuorten ja kasvavien yhtiöiden varallisuudesta on jotain muuta kuin käsin kosketeltavaa aineellista omaisuutta. Verrattuna tällaiseen perinteiseen materiaan tämä niin sanottu aineeton – eli immateriaalinen – omaisuus kuten ohjelmistot, mobiilipelit tai elintarviketeollisuuden reseptiikka tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan skaalautuvuuteen. Tämä puolestaan sallii yrityksille nopean ja kannattavan kasvun. Kuvatun kaltaiset yritykset tähtäävät usein exitiin ja tarvitsevat kasvunsa kiihdyttimeksi ulkopuolisilta sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahaa. Samanaikaisesti nopeasti kasvavat yritykset ovat myös ostajille ja sijoittajille attraktiivisia kohteita ja päätyvät yhtälönsä seurauksena usein osto- ja sijoituskohteiksi.

Lue lisää

Aiheita: ict, teknologia ja ipr, yrittäjille

Tomas Lodenius 2.2.2016 10:31

Tarkista EU-tavaramerkkisi – lakimuutos saattaa romuttaa suojan

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2015 uuden tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin. Uusi asetus, joka tulee voimaan 23.3.2016, pitää sisällään muutoksen EU-tavaramerkkien luokituskäytäntöön. Tämä muutos saattaa vaikuttaa olennaisesti aikaisemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin nauttimaan suojapiiriin, jonka takia sinun kannattaa tarkistaa jo nyt, vaativatko yrityksesi EU-tavaramerkkirekisteröinnit täsmennyksiä.

Lue lisää

Aiheita: ict, teknologia ja ipr

Elli Välimäki 27.1.2016 10:10

Terveysteknologia-alan myyntisopimusten erityispiirteet

Sopimus voi olla sitovasti voimassa joko kirjallisesti, suullisesti tai konkludenttisesti. Riitatilanteessa suullisen ja konkludenttisen sopimuksen voimassaolon sekä erityisehtojen toteennäyttäminen on kuitenkin vaikeaa. Lisäksi suullisesti harvemmin sovitaan esimerkiksi immateriaalioikeuksista tai vastuukysymyksistä.

Lue lisää

Aiheita: terveydenhoito ja hyvinvointi, teknologia ja ipr

Kommentoi