Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Jussi Hakanen 23.11.2016 15:39

Saako tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia käyttää yrityksen omassa tarjouksessa?

Markkinaoikeus on tuoreessa ratkaisussaan 672/16 (Dnro 2016/267) linjannut, millä tavalla yritys voi käyttää tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia kuvaamaan omia tuotteitaan. Kuten ratkaisusta ilmenee, lähtökohdin yritysten on syytä esittää tarjouksissaan vain omia tuotekuviaan.

Lue lisää

Aiheita: riidanratkaisu, teknologia ja ipr, julkiset hankinnat

Jussi Hakanen 11.4.2016 15:57

Älä ole tunari – vältä turhat riidat

Useimmat ihmiset ja yritykset eivät haluaisi koskaan joutua oikeudenkäynnin osapuoleksi – ja syystä. Tämän takia on hyvä muistuttaa mieleen joitain perusohjeita, joiden avulla oikeudenkäyntejä voi välttää. Väitän, että samat ohjeet auttavat myös niissä tilanteissa, joissa oikeudenkäynti on paras (tai ainoa) keino ratkaista riita ja jolloin tavoitteena on oikeudenkäynnissä voittaminen.

Lue lisää

Aiheita: riidanratkaisu, yrittäjille

Karola Sisask 29.1.2016 9:00

Rajat ylittävä riidanratkaisu Suomen ja Viron välillä

Suomella ja Virolla on hyvin läheiset liikesuhteet. Osittain näistä läheisistä suhteista johtuen joskus on vaikea muistaa, että näissä kahdessa naapurimaassa on omat erilaiset oikeusjärjestelmänsä. Siksi myös kaikki näiden kahden valtion alueelle ulottuvat liikesopimukset pitäisi aina ennen allekirjoittamista arvioida kahdesta näkökulmasta ottaen huomioon sovellettava laki ja riidanratkaisumenetelmä. Jos tätä ei tehdä ennen sopimuksen allekirjoitusta, myöhemmin voi olla hankala määrittää, mitä lakia sovelletaan ja miten mahdolliset juridiset toimenpiteet olisi syytä aloittaa.

Lue lisää

Aiheita: riidanratkaisu

Sini Majlander 11.3.2015 10:35

Luonnonsuojelulain ja vesiluvan välinen edellytyssuhde – onko sitä?

Vuonna 2011 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Kemijoki Oy:lle luvan Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen sekä vesistön säännöstelyyn. Yhteensä 50 asianosaista kuitenkin valitti tästä aluehallintoviraston päätöksestä, jonka Vaasan hallinto-oikeus sittemmin kumosi. Hallinto-oikeuden mukaan luonnonsuojelulain 48 ja 49 §:ien edellyttämät poikkeusluvat olivat vesilain lupakäsittelyssä ehdoton prosessiedellytys. Lisäksi se katsoi, että tällaisten poikkeuslupien – tai niistä poikkeamista koskevan päätöksen – puutteesta johtuen aluehallintoviraston suorittama intressivertailu ei ollut vesilain mukainen.

Lue lisää

Aiheita: riidanratkaisu, energia

Kommentoi