Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Satu Relander 6.10.2015 10:08

Kilpailuoikeuden uusia tuulia

Osallistuin vastikään Kauppakamarin Suureen kilpailupäivään, jossa nostettiin esiin monia mielenkiintoisia ajan hermolla olevia aiheita. Kilpailuoikeuspiireissä puhuttaa, onko niin kutsuttu signalointi mahdollisesti seuraava kartellivalvonnan fokus. Sen aika näyttää, mutta ainakin yritysmaailmassa on syytä olla tietoinen, että yksipuolisiksi koetut hintailmoituksetkin saatetaan tulkita kilpailulain rikkomiseksi.

Tietojenvaihdon mahdollisuudet kilpailijoiden kesken on melko tarkkaan ohjeistettu EU:n komission taholta. Signaloinnissa on kuitenkin kyse siitä, että yritys ainakin päällisin puolin yksipuolisesti ilmoittaa aikeistaan julkisesti. Tarkoituksena tai tahattomanakin vaikutuksena voi olla toiminnan yhdenmukaistuminen kilpailijoiden kesken. Viime aikoina Euroopassa on ollut muutama asiaa koskeva tapaus. Englannissa kilpailuviranomainen puuttui signalointiin sementtialalla. Sementin toimittajat ilmoittivat asiakkailleen aikomuksistaan tai toiveistaan nostaa hintaa lähitulevaisuudessa. Viranomainen kielsi sementin toimittajia lähettämästä geneerisiä hintamuutoksia koskevia kirjeitä ja määräsi, että toimittajien on lähetettävä kirje asiakkaalle siten, että siinä on ilmaistu selkeästi tuleva hinta juuri tälle asiakkaalle. Hollannissa puolestaan teleoperaattorit olivat ilmoittaneet etukäteen julkisesti suunnittelemistaan hinnoitteluratkaisuista, vaikka niistä ei ollut vielä sisäisesti päätetty. Ilmoituksia tehtiin alan konferensseissa tai julkaisuissa. Eräänlaista hinnoittelun testaamista siis. Juttu sovittiin, mutta siitä käy ilmi, että viranomaisen huoli oli se, että etukäteinen ilmoitus tulevista suunnitelmista vähentää normaalia strategista epävarmuutta markkinoilla ja että ilmoitukset voivat johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijat yhdenmukaistavat käyttäytymisensä eli kartelliin. Operaattorit sitoutuivat siihen, etteivät suullisesti tai kirjallisesti tiedota julkisuuteen suunnitelmia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä. Kannattaa siis suhtautua äärimmäisen varovaisesti siihen voiko yritys yleensä mitenkään ottaa julkisuudessa kantaa hinnoittelunäkymiin. Lisääntyvä läpinäkyvyys markkinoilla ei todellakaan aina ole hyvästä kilpailulain näkökulmasta.

Lue lisää

Aiheita: kilpailuoikeus, energia

Sini Majlander 29.4.2015 10:28

Kilpailijoiden välinen yhteistyö yhteistarjouksissa ja alihankintajärjestelyissä – Kartelli vaiko ei?

Maaliskuun FondiaAcademyssa uusi Senior Legal Counselimme Anne Kangasniemi puhui siitä, millainen kilpailijoiden välinen yhteistyö on sallittua tarjouskilpailussa. Toisin sanoen kysymys on siitä, mikä muodostaa kielletyn tarjouskartellin ja mikä ei? Anne tiivistää lähtökohdan toteamalla, että tarjouskilpailun itseisarvo on aina kilpailu. Kilpailu puolestaan edellyttää kilpailijoita. Ensimmäinen vaihe onkin tietää, keitä yrityksen kilpailijat tosiasiassa ovat. Tähän soveltuvat yleiset kilpailuoikeudelliset säännöt. Puhutaan nykyisestä tai potentiaalisesta kilpailijasta ja samoilla merkityksellisillä markkinoilla olosta.

Lue lisää

Aiheita: kilpailuoikeus, julkiset hankinnat

Kommentoi