Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Maarit Niemistö 17.11.2016 16:45

Tilaajavastuulaki – riski vai mahdollisuus?

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Helena Kinnunen 4.11.2016 14:45

Lupamenettelyt sujuvimmiksi digitalisaatiota hyödyntäen

Ympäristöministeriössä on alkamassa lainsäädäntöhanke, jonka tavoitteena on tehdä lupa-asioinnista asiakkaalle helppoa ja sujuvaa.  Onnistuessaan lainsäädäntöhanke takaisi asiakkaalle ns. yhden luukun –periaatteen eli asiakkaan tarvitsisi asioida vain yhden viranomaisen kanssa ja asiakas voisi samalla hoitaa kuntoon kaikki hankkeeseensa tarvitsemat luvat. Aloitettu uudistus tulisi koskemaan muun muassa ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia.

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Helena Kinnunen 26.9.2016 13:34

Digitaalisuus haastaa vuokrauskäytännöt

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Maarit Niemistö 10.5.2016 14:39

Kuka on vastuussa rakennusurakan työturvallisuudesta?

Rakennusurakka nostaa usein esille kysymyksiä työturvallisuudesta ja työturvallisuuden vastuunkantajista. Työturvallisuus ei ole tärkeä asia vain isojen rakennushankkeiden kohdalla vaan myös taloyhtiössä tai omakotitalossa tehtävissä urakkatöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että työt tehdään ammattitaitoisesti ja turvallisesti.

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Jenni Helasuo 29.3.2016 13:30

Älä lipsu muotoseikoissa – kiinteistökaupan muotovaatimukset

Kiinteistön kauppa on sopimus, jota sääntelevät maakaaren säännökset. Vaikka myös maakaaressa on lähtökohtana sopimusvapaus, on sitä kuitenkin tietyissä suhteissa rajoitettu. Kiinteistön kauppakirja, kuten myös kiinteistökaupan esisopimus, on esimerkiksi tehtävä maakaaressa säädetyssä muodossa eli kirjallisesti, molempien osapuolten allekirjoittamana ja kaupanvahvistajan vahvistamana. Näistä maakaaren pakottavien muotovaatimusten sivuuttamisesta seuraa sopimuksen pätemättömyys. Itse kiinteistön kaupat onkin totuttu tekemään maakaaren määrämuodossa, mutta kiinteistökaupan esisopimusten osalta tilanne ei välttämättä ole ihan yhtä selkeä.

Lue lisää

Aiheita: kiinteistöt ja rakentaminen

Kommentoi