Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Mikko Kohtala 7.4.2017 15:01

Käyttöoikeussopimusten renessanssi julkisten palvelujen toteuttamismuotona?

Lue lisää

Aiheita: julkiset hankinnat

Pauliina Scarabattoli 2.12.2016 11:59

Kohti ympäristötietoisempia hankintoja – 30 miljardin euron mahdollisuus

Suosin ruokakaupassa luomua, käytän ekoystävällisiä pesuaineita ja ostan kierrätetystä paperista tehtyä ikävän kellertävää vessapaperia koska haluan uskoa, että pienilläkin valinnoilla voi olla suuri merkitys tulevaisuuden kannalta. Realistisesti ajateltuna omat pienet ostokseni tuskin heilauttavat tulevaisuudennäkymiämme suuntaan jos toiseenkaan, mutta entä jos näitä ympäristönäkökohdat huomioon ottavia hankintoja tekisi vuodessa 30 miljardin edestä?

Lue lisää

Aiheita: julkiset hankinnat

Jussi Hakanen 23.11.2016 15:39

Saako tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia käyttää yrityksen omassa tarjouksessa?

Markkinaoikeus on tuoreessa ratkaisussaan 672/16 (Dnro 2016/267) linjannut, millä tavalla yritys voi käyttää tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia kuvaamaan omia tuotteitaan. Kuten ratkaisusta ilmenee, lähtökohdin yritysten on syytä esittää tarjouksissaan vain omia tuotekuviaan.

Lue lisää

Aiheita: riidanratkaisu, teknologia ja ipr, julkiset hankinnat

Sini Majlander 29.4.2015 10:28

Kilpailijoiden välinen yhteistyö yhteistarjouksissa ja alihankintajärjestelyissä – Kartelli vaiko ei?

Maaliskuun FondiaAcademyssa uusi Senior Legal Counselimme Anne Kangasniemi puhui siitä, millainen kilpailijoiden välinen yhteistyö on sallittua tarjouskilpailussa. Toisin sanoen kysymys on siitä, mikä muodostaa kielletyn tarjouskartellin ja mikä ei? Anne tiivistää lähtökohdan toteamalla, että tarjouskilpailun itseisarvo on aina kilpailu. Kilpailu puolestaan edellyttää kilpailijoita. Ensimmäinen vaihe onkin tietää, keitä yrityksen kilpailijat tosiasiassa ovat. Tähän soveltuvat yleiset kilpailuoikeudelliset säännöt. Puhutaan nykyisestä tai potentiaalisesta kilpailijasta ja samoilla merkityksellisillä markkinoilla olosta.

Lue lisää

Aiheita: kilpailuoikeus, julkiset hankinnat

Julius Parikka 10.9.2013 15:33

Eihän tämä ollutkaan edullista? – Julkisten hankintojen sudenkuoppia

Julkisissa hankinnoissa on usein kyse merkittävistä hankinnoista hankintayksikön kannalta. Suuret hankinnat voivat kuormittaa huomattavasti hankintayksikön budjettia, jolloin erehtymisen varaa ei juuri ole. Kyseessä voi olla esimerkiksi tärkeä tietojärjestelmän hankinta, suuri tavarahankinta tai asiantuntijapalveluiden hankinta, jolloin on ensiarvoisen tärkeää, että kilpailutus onnistuu ja valituksi tulee paras mahdollinen tarjoaja hankintayksikön näkökulmasta. Ihannetilanteessa valituksi tulee siis hankintayksikön tarpeiden mukainen tarjoaja edullisimmalla hinnalla. Hankintajargonissa puhutaan myös nk. kokonaistaloudellisesta edullisuudesta.

Lue lisää

Aiheita: julkiset hankinnat

Kommentoi