Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Satu Relander 25.8.2014 10:57

Energiatoimijoiden valvonta tehostuu ja sanktiot kovenevat

EU:n tavoite luoda yhtenäiset ja läpinäkyvästi toimivat energiamarkkinat on edellyttänyt uutta säätelyä varmistamaan yhtenäisen pelikentän toimivuutta. REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) sisältää tärkeimmät asiaa koskevat määräykset. Sen velvoitteet ovat tulleet voimaan asteittain. Voimassa on jo velvollisuus ilman viivytystä julkaista toimijan hallussa oleva energiamarkkinoita koskeva sisäpiiritieto samoin kuin kielto käyttää hyväksi sisäpiiritietoa tai manipuloida markkinoita. Pohjoismaissa toimiville energiayhtiöille näissä säännöissä ei ole juurikaan uutta, koska samantyyppisiä sääntöjä on täällä noudatettu jo pitkään sähkön pörssikaupassa ja myös näytetty muille miten yhtenäiset energiamarkkinat voivat toimia tehokkaasti rajojen yli.

Lue lisää

Aiheita: energia

Marjo Nyström 25.3.2014 14:57

Vaasa EnergyWeek – viikon verran puhdasta energiaa

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, josta seuraavat luvut kertovat: Vaasan seudun osuus Suomen energiateknologiaviennistä on 28,9 % ja yli 12% koko maan teknologiaviennistä, alalla 10 000 työntekijää eli neljännes suomen energia-alan työntekijöistä ja alan liikevaihto 4 miljardia euroa, josta 70% menee vientiin. Merkittäviä lukuja koko Suomen viennin kannalta kun samanaikaisesti tuonnin osalta suurin luku liittyy energiaan.

Lue lisää

Aiheita: energia

Kommentoi