Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Satu Relander 15.11.2016 10:00

Digitalisoituva energia – pysyykö juridiikka perässä?

Myydään energiaa palveluna eikä tuotteena!  Vietin antoisan päivän Tampereen Energiamessujen seminaarissa, jossa kuulin tämän lausahduksen useamman kerran. Toimitetun energiamäärän sijaan myyntiin tulee esimerkiksi miellyttävä 21 asteen huonelämpötila jokaisena hetkenä. Taustalla voi olla vaikkapa esineiden internetiä hyväksi käyttävä älykäs kaukolämpöverkko, joka takaa lämmön saapumisen aina oikealla hetkellä juuri sinun lämpöputkiisi tai älykäs lämminvesivaraaja, joka lämmittää veden valmiiksi silloin kun sähkö on halvimmillaan. Voi olla, että haluat ostaa palvelun, jossa päinvastoin lämpötilaa säädetään joustavasti sen mukaan, jos et ole kotona tai käytät muita lämmönlähteitä.

Lue lisää

Aiheita: energia

Jukka Ohtonen 1.3.2016 12:58

Sähkön pohjoismainen taseselvitys – mikä muuttuu?

Edellisessä energiablogitekstissä käsiteltiin yhteispohjoismaista taseselvitysmallia, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2016 Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut heinäkuussa 2015 lainsäädäntöhankkeen, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön tämän pohjoismaisen taseselvitysmallin edellyttämät muutokset. Viranomaislähteiden mukaan säädösmuutokset tulevat valtioneuvoston esittelyyn muutaman viikon kuluessa. On myös mahdollista, että taseselvitysmallin yksityiskohtiin tulee vielä muutoksia. Nyt käsittelemme niitä muutoksia, joita tästä uudesta mallista nykyjärjestelmälle seuraa.

Lue lisää

Aiheita: energia

Jukka Ohtonen 14.1.2016 14:23

Sähkön pohjoismainen taseselvitys – mistä on kyse?

Taseselvitys osana sähkömarkkinoita

Toimivan sähköverkkojärjestelmän lähtökohtana on, että sähköverkossa kulkevan vaihtovirran taajuus pysyy valtakunnallisella tasolla sallituissa rajoissa eli sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa tai hyvin lähellä sitä.

Lue lisää

Aiheita: energia

Satu Relander 6.10.2015 10:08

Kilpailuoikeuden uusia tuulia

Osallistuin vastikään Kauppakamarin Suureen kilpailupäivään, jossa nostettiin esiin monia mielenkiintoisia ajan hermolla olevia aiheita. Kilpailuoikeuspiireissä puhuttaa, onko niin kutsuttu signalointi mahdollisesti seuraava kartellivalvonnan fokus. Sen aika näyttää, mutta ainakin yritysmaailmassa on syytä olla tietoinen, että yksipuolisiksi koetut hintailmoituksetkin saatetaan tulkita kilpailulain rikkomiseksi.

Tietojenvaihdon mahdollisuudet kilpailijoiden kesken on melko tarkkaan ohjeistettu EU:n komission taholta. Signaloinnissa on kuitenkin kyse siitä, että yritys ainakin päällisin puolin yksipuolisesti ilmoittaa aikeistaan julkisesti. Tarkoituksena tai tahattomanakin vaikutuksena voi olla toiminnan yhdenmukaistuminen kilpailijoiden kesken. Viime aikoina Euroopassa on ollut muutama asiaa koskeva tapaus. Englannissa kilpailuviranomainen puuttui signalointiin sementtialalla. Sementin toimittajat ilmoittivat asiakkailleen aikomuksistaan tai toiveistaan nostaa hintaa lähitulevaisuudessa. Viranomainen kielsi sementin toimittajia lähettämästä geneerisiä hintamuutoksia koskevia kirjeitä ja määräsi, että toimittajien on lähetettävä kirje asiakkaalle siten, että siinä on ilmaistu selkeästi tuleva hinta juuri tälle asiakkaalle. Hollannissa puolestaan teleoperaattorit olivat ilmoittaneet etukäteen julkisesti suunnittelemistaan hinnoitteluratkaisuista, vaikka niistä ei ollut vielä sisäisesti päätetty. Ilmoituksia tehtiin alan konferensseissa tai julkaisuissa. Eräänlaista hinnoittelun testaamista siis. Juttu sovittiin, mutta siitä käy ilmi, että viranomaisen huoli oli se, että etukäteinen ilmoitus tulevista suunnitelmista vähentää normaalia strategista epävarmuutta markkinoilla ja että ilmoitukset voivat johtaa tilanteeseen, jossa kilpailijat yhdenmukaistavat käyttäytymisensä eli kartelliin. Operaattorit sitoutuivat siihen, etteivät suullisesti tai kirjallisesti tiedota julkisuuteen suunnitelmia, joista ei vielä ole tehty päätöksiä. Kannattaa siis suhtautua äärimmäisen varovaisesti siihen voiko yritys yleensä mitenkään ottaa julkisuudessa kantaa hinnoittelunäkymiin. Lisääntyvä läpinäkyvyys markkinoilla ei todellakaan aina ole hyvästä kilpailulain näkökulmasta.

Lue lisää

Aiheita: kilpailuoikeus, energia

Marjo Nyström 20.3.2015 10:33

Uusiutuvan energian pientuotannon haasteet

Vaasan Energy Weekin yksi paljon keskustelua herättänyt aihe oli uusiutuvan energian pientuotanto. Uusiutuvan energian pientuotannossa energiamuotona ovat yleensä aurinkoenergia ja tuulivoima. Omalla tuotannolla korvataan ostosähköä. Suomessa tähän asti pientuotanto on ollut vähäistä muihin Euroopan maihin verrattuna. Tuulivoimaan tai aurinkopaneeleihin ovat investoineet lähinnä maatilat
Lue lisää

Aiheita: energia

Kommentoi