Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Saako tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia käyttää yrityksen omassa tarjouksessa?

Kirjoittanut Jussi Hakanen | 23.11.2016 15:39

hakanen.png

Markkinaoikeus on tuoreessa ratkaisussaan 672/16 (Dnro 2016/267) linjannut, millä tavalla yritys voi käyttää tarjouspyynnössä esitettyjä tuotekuvia kuvaamaan omia tuotteitaan. Kuten ratkaisusta ilmenee, lähtökohdin yritysten on syytä esittää tarjouksissaan vain omia tuotekuviaan.

Markkinaoikeuden ratkaisussa oli kysymys kalustehankintoja koskevista tarjouskilpailuista. Kalustehankintoja koskevissa julkisissa tarjouskilpailuissa on yleistä, että tarjouspyynnössä esitetään jokin olemassa oleva tuote esimerkkinä tarjouspyynnön mukaisesta tuotteesta.

Markkinaoikeuden ratkaisemassa asiassa kalustealalla toimiva A Oy oli kolmessa eri julkisessa tarjouskilpailussa käyttänyt kilpailijansa B Oy:n tuotekuvia kuvaamaan omiin tarjouksiinsa sisältyviä tuotteitaan. Kolmen tarjouskilpailun olosuhteet poikkesivat toisistaan siltä osin, mitä tietoja tarjouskilpailuihin liittyvät tarjouspyynnöt olivat sisältäneet.

  1. Ensimmäisessä tapauksessa A:n käyttämä B:n tuotekuva ei ollut sisältynyt tarjouskilpailussa julkaistuun tarjouspyyntöön. A:n tarjouksessa tuotekuvan yhteydessä oli ollut maininta ”viitteellinen”.
  2. Toisessa tapauksessa tarjouspyynnössä oli esimerkkimalleina viitattu B:n nimettyihin tuotteisiin ja esitetty näitä koskeneet tuotekuvat. A oli käyttänyt sellaisia B:n tuotekuvia, jotka olivat sisältyneet kyseiseen tarjouspyyntöön.
  3. Kolmannessa tapauksessa tarjouspyynnössä oli esimerkkimalleina esitetty tuotekuvia mainitsematta, kenen valmistajan tuotteista kuvissa oli ollut kysymys. A oli käyttänyt sellaisia B:n tuotekuvia, jotka olivat sisältyneet kyseiseen tarjouspyyntöön. Osassa A:n tarjouksessa esitettyjen tuotekuvien yhteydessä oli ollut maininta ”viitteellinen”.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaan ”Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.”

Markkinaoikeuden asiassa ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko A kolmessa edellä mainitussa tilanteessa toiminut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti.

Päätöksessään markkinaoikeus totesi, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain kannalta ei ollut merkitystä sillä, oliko A toiminut tuottamuksellisesti eli tahallisesti tai huolimattomasti. Asiassa ei ollut myöskään merkitystä sillä, oliko menettely aiheuttanut B:lle konkreettista vahinkoa.

Ensimmäisen tapauksen osalta markkinaoikeus totesi yksiselitteisesti, että kilpailija B:n kuvan käyttäminen oli ollut hyvän liiketavan vastaista ja B:n kannalta sopimatonta. Arvioon ei vaikuttanut se, että A:n käyttämän kuvan yhteydessä oli ollut maininta ”viitteellinen”.

Toisen ja kolmannen tapauksen osalta markkinaoikeus katsoi, että B:n tuotekuvien sisältyessä tarjouskilpailuissa julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin, ei kyseisten B:n tuotekuvien käyttäminen automaattisesti ollut hyvän liiketavan vastaista (eikä toisaalta automaattisesti hyvän liiketavan mukaistakaan). Menettelyn hyvän liiketavan mukaisuutta arvioitaessa oli otettava huomioon mm. tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt tiedot ja ehdot sekä se, millä tavoin siihen sisältyneitä tuotekuvia tarjouksessa oli käytetty. Koska A ei ollut tarjouksessaan ilmoittanut, että kuvat olivat peräisin tarjouspyyntöasiakirjoista ja että ne eivät esittäneet A:n tarjoamia tuotteita, oli A:n menettely markkinaoikeuden mukaan hyvän liiketavan vastaista ja kilpailija B:n kannalta sopimatonta.

Markkinaoikeus kielsi A:ta 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta elinkeinotoiminnassaan menettelyä, jossa se julkista hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa:

  • muita kuin B:n tuotteita tarjotessaan ilman B:n lupaa käyttää tämän tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat eivät ole sisältyneet tarjouspyyntöasiakirjoihin.
  • muita kuin B:n tuotteita tarjotessaan ilman B:n lupaa käyttää tämän tuotteiden kuvia, kun kyseiset kuvat ovat sisältyneet tarjouspyyntöasiakirjoihin, jos A ei selkeästi tarjouksessaan ilmoita, että kuva on peräisin tarjouspyyntöasiakirjoista ja ettei kuva esitä A:n itse tarjoamaa tuotetta.

Ratkaisu antaa vahvan viestin siitä, että toisen yrityksen tuotekuvien käyttö omassa tarjouksessa voi olla vain poikkeuksellisesti hyvän tavan mukaista. Tämä vastaa hyvin Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausuntokäytäntöä. Liiketapalautakunnan lausunnon 818/1997 mukaan hakijan kalenterin kuvan käyttäminen vastaajan tuote-esitteessä oli hyvän liiketavan vastaista. Vastaavasti liiketapalautakunnan lausunnon 889/2007 mukaan suora toisen markkinointiaineiston hyödyntäminen oli hyvän liiketavan vastaista.

Markkinaoikeuden ratkaisun perusteella yrityksen on hyvä keskustella hankintayksiköiden kanssa siitä, millaisin ehdoin ja tiedoin hankintayksiköt saavat käyttää tarjouspyynnöissä yrityksen tuotekuvia.

Aiheita: riidanratkaisu, teknologia ja ipr, julkiset hankinnat

Kommentoi