Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Sähkön pohjoismainen taseselvitys – mistä on kyse?

Kirjoittanut Jukka Ohtonen | 14.1.2016 14:23

ohtonen.png

Taseselvitys osana sähkömarkkinoita

Toimivan sähköverkkojärjestelmän lähtökohtana on, että sähköverkossa kulkevan vaihtovirran taajuus pysyy valtakunnallisella tasolla sallituissa rajoissa eli sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava joka hetki tasapainossa tai hyvin lähellä sitä. Tehotasapainoa hallitaan kantaverkkoyhtiön suorittamana taajuusohjatuilla reserveillä ja manuaalisesti toteutettavilla säädöillä, jotka tehdään säätösähkömarkkinoilla. Säätösähkömarkkinoilla määräytyy ylös- tai alassäätöhinta säätötunnille. Ylössäätö tapahtuu, kun tuotantoa on kulutusta vähemmän, ja alassäätö päinvastoin. Ylös- ja alassäätöhinnat määräävät taseselvityksessä käytettävän hinnan kullekin tunnille.

Taseselvitys tarkoittaa tasesähkön kaupallista käsittelyä, jossa selvitetään sähkömarkkinoiden osapuolten väliset sähköntoimitukset. Tasesähköksi kutsutaan sitä energiaa, jota käytetään osapuolten toteutuneen tuntikohtaisen sähkön kulutuksen ja myynnin sekä tuotannon ja hankinnan välisen eron tasaamiseen. Jokaisella osapuolella on oltava avoin toimittaja, joka huolehtii osapuolen sähkötaseesta siten, että kulutus ja tuotanto vastaavat toisiaan. Avoimella toimittajalla on oltava puolestaan omaa avointa toimitustaan koskeva sopimus toisen avoimen toimittajan kanssa. Tasevastaavaksi kutsutaan avointa toimittajaa, jolla on tasepalvelua eli tasesähkökauppaa koskeva sopimus kantaverkkoyhtiön taseselvitysyksikön, Suomessa Fingrid Oyj, välillä. Taseselvitys suoritetaan, kun eri sähkömarkkinoiden osapuolien kulutus- ja tuotantotiedot ovat selvillä, jolloin osapuolelta veloitetaan tai sille maksetaan taseen poikkeama määrä. Tasevastaaville määritetään erikseen tuotantotase ja kulutustase.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat

Pohjoismaiden ministerineuvosto on usean vuoden ajan tukenut yhteisten pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kehitystä. Ministerineuvosto antoi tukensa pohjoismaiden regulaattorien (NordREG) raportille, joka käsittelee yhteisiä kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien sähkömarkkinoita, mukaan lukien yhteispohjoismaista taseselvitystä. Vuonna 2010 kansalliset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Svenska Kraftnät, Statnett ja Energinet.dk päättivät NBS-projektin (Nordic Balance Settlement) eli yhteispohjoismaisen taseselvitysmalliprojektin perustamisesta. Tanskan kantaverkkoyhtiö Energinet.dk poistui hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. Se kuitenkin toimii yhteistyössä projektin kanssa ja on mahdollista, että myöhemmässä vaiheessa se liittyy mukaan pohjoismaiseen taseselvitykseen. Projektin suunnitteluvaihe saatiin päätökseen vuonna 2011. Tämänhetkisen tilanteen mukaan pohjoismainen taseselvitysmalli otettaisiin käyttöön syksyllä 2016 eri maissa.

Yhteistä taseselvitystä varten on perustettu eSett Oy (”selvitysyhtiö”), jonka tukena toimii toiminnan alkuvaiheessa Fingrid Oyj. Kansalliset kantaverkkoyhtiöt omistavat selvitysyhtiön. Erilaiset taseselvitysjärjestelmät korvataan yhteisellä pohjoismaisella taseselvityksellä. Tarkoituksena on selvittää jokaisen markkinaosapuolen tehotasapaino tuntitasolla osapuolen sähkön tuotannon, hankinnan, kulutuksen sekä myynnin perusteella. Verkkoyhtiöt sekä sähkömarkkinoiden muut osapuolet tekevät taseselvityksen tämän mallin mukaisesti ja kantaverkkoyhtiöt vastaavat kansallisella tasolla taseselvityksestä.

Yhteispohjoismaisen taseselvityksen on yhteisten loppukäyttäjien markkinoiden edistämisen lisäksi tarkoitus toimia edelläkävijänä ja esimerkkinä Euroopan tasolla. Yhteisen taseselvityksen tavoitteena on tarjota yhtäläiset sekä toimivat toimintaedellytykset kaikille tasevastaaville riippumatta maasta ja tarjousalueesta sekä yhtäläiset tiedonvaihtonormit ja -säännöt kaikkien sähkömarkkinaosapuolien kesken. Yhteiset ja yksinkertaistetut tasevastaavien toimintatavat helpottavat toimijoiden pääsyä markkinoille sekä lisäävät kilpailua ja alentavat kustannuksia, kun sähkömarkkinoiden osapuolilla on enemmän tasevastaavia valittavana.

Lue myös seuraava energia blogimme maaliskuussa. Silloin asiantuntijamme Jukka Ohtonen vastaa kysymykseen  "Sähkön pohjoismainen taseselvitys – mikä muuttuu?".  Tutustu myös muuhun Fondian energiatiimiin TÄÄLTÄ.

Aiheita: energia

Kommentoi