Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Rajat ylittävä riidanratkaisu Suomen ja Viron välillä

Kirjoittanut Karola Sisask | 29.1.2016 9:00

sisask.png

Suomella ja Virolla on hyvin läheiset liikesuhteet. Osittain näistä läheisistä suhteista johtuen joskus on vaikea muistaa, että näissä kahdessa naapurimaassa on omat erilaiset oikeusjärjestelmänsä. Siksi myös kaikki näiden kahden valtion alueelle ulottuvat liikesopimukset pitäisi aina ennen allekirjoittamista arvioida kahdesta näkökulmasta ottaen huomioon sovellettava laki ja riidanratkaisumenetelmä. Jos tätä ei tehdä ennen sopimuksen allekirjoitusta, myöhemmin voi olla hankala määrittää, mitä lakia sovelletaan ja miten mahdolliset juridiset toimenpiteet olisi syytä aloittaa.

”Vaikutusvaltaisempi” tai suurempi sopimuspuoli pystyy usein sopimustilanteessa määräämään sovellettavan lain tai sitten se määräytyy sopimuksen suorituspaikan lain mukaan. Sopivan riidanratkaisumenettelyn valitseminen voi kuitenkin olla vielä tätäkin tärkeämpi ratkaisu. On varsin tavallista että sopimukset sekä Suomessa että Virossa sisältävät kohdan, jossa todetaan suunninpiirtein seuraavasti ”Mahdolliset tätä sopimusta koskevat riidat pyritään sopimaan neuvottelemalla”. Tämä on tietysti selvää ilman nimenomaista mainintaa sopimuksessakin. Tärkeämpää on saavuttaa yhteysymmärrys siitä, mitä tapahtuu, jos näissä neuvotteluissa epäonnistutaan.

Laki niin Suomessa kuin Virossakin mahdollistaa eri riidanratkaisumuotoja. Usein osapuolet kuitenkin unohtavat vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät kuten sovittelun ja välimiesmenettelyt ja turvautuvat tuomioistuimiin. Riippuen sopimuksen luonteesta ja osapuolten välisestä suhteesta näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja pitäisi kuitenkin harkita. Tuomioistuinprosessi kestää usein vuosia ja voi muodostua hyvinkin kalliiksi molemmille osapuolille. Välimiesmenettely ja sovittelu puolestaan saattavat johtaa huomattavasti nopeampaan ja taloudellisesti kestävämpään ratkaisuun.

Eurooppalaisella tasolla Euroopan komissio yrittää ohjata jäsenvaltioita käyttämään enemmän tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisumenetelmiä. Tällä hetkellä tätä säännellään direktiivissä 2008/52/EC tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Eri sovittelumallien (”conciliation” ja ”mediation”) hyödyntäminen on sekä Suomessa että Virossa edelleen melko harvinaista, mutta järjestelyt kyllä hyväksytään molemmissa maissa.

Välimiesmenettelyä koskevat käytännöt eroavat Suomessa ja Virossa jonkin verran toisistaan: Suomessa nämä menettelyt ovat yleisiä ja sopimuksissa sovitaan usein, että mahdolliset riidat ratkaistaan juuri välimiesmenettelyssä. Kun virolainen yhtiö solmii sopimuksen suomalaisen yhtiön kanssa, välityssopimus saattaa kuitenkin yllättää sillä virolaisen käytännön mukaan riidoissa turvaudutaan edelleen usein tuomioistuinmenettelyyn.

Huomionarvoista on myös se, että jos riidassa on kyse velan takaisinmaksusta eivätkä osapuolet ole sopineet riidanratkaisumenetelmästä, riitaan voidaan soveltaa myös eurooppalaista sääntelyä. Yhtiöiden, jotka ovat osallisena rajat ylittävissä liikesuhteissa, tulisi olla tietoisia eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä eurooppalaisesta sääntelystä koskien arvoltaan vähäisiä kannevaatimuksia. Nämä säännökset nopeuttavat ja yksinkertaistavat rajat ylittäviä tilanteita. Maksamismääräys kattaa rajat ylittävät taloudelliset vaatimukset ja arvoltaan vähäisten vaatimusten yläraja on 2000€. Molemmissa menettelyissä käytetään vakioituja kaavakkeita.

Muuta huomioitavaa puhuttaessa rajat ylittävästä riidanratkaisusta on tuomioistuinasiakirjojen tiedoksianto. Eurooppalaisella tasolla on voimassa olevaa lainsäädäntöä tätä koskien, mutta ongelmatilanteita saattaa syntyä siitä, että hyväksytyt tiedoksiantotavat Suomessa ja Virossa eivät vastaa täysin toisiaan. Tämä on toinen keskeinen syy sille, miksi kannattaa määritellä etukäteen se, missä ja miten menettelyä käydään.

On siis olemassa monia seikkoja, joita on syytä harkita silloin kun on olemassa riidan mahdollisuus suomalaisen ja virolaisen yhtiön välillä. Paras tapa välttää ikävät yllätykset on huomioida riidan mahdollisuus ennen sopimukseen sitoutumista ja valita paras mahdollinen riidanratkaisumenettely. Näin ollen, jos yhtiösi liikesuhteet ylittävät Itämeren, on teidän syytä tutustua tarkkaan edellä kuvattuihin eri vaihtoehtoihin.

Haluatko tietää aiheesta lisää? Pidämme ilmaisen webinaarin tiistaina 2.2.2016 klo 14-14:45. Ilmoittaudu mukaan ja ota rajat ylittävä riidanratkaisu haltuun. Webinaarin kieli on englanti.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Aiheita: riidanratkaisu

Kommentoi