Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Kymmenen immateriaalioikeuksia koskevaa peukalosääntöä alkaville ja kasvuvaiheen yrityksille

Kirjoittanut Sami Savisalo | 25.5.2016 16:08

savisalo.png

Yhä merkittävämpi osa nuorten ja kasvavien yhtiöiden varallisuudesta on jotain muuta kuin käsin kosketeltavaa aineellista omaisuutta. Verrattuna tällaiseen perinteiseen materiaan tämä niin sanottu aineeton – eli immateriaalinen – omaisuus kuten ohjelmistot, mobiilipelit tai elintarviketeollisuuden reseptiikka tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminnan skaalautuvuuteen. Tämä puolestaan sallii yrityksille nopean ja kannattavan kasvun. Kuvatun kaltaiset yritykset tähtäävät usein exitiin ja tarvitsevat kasvunsa kiihdyttimeksi ulkopuolisilta sijoittajilta oman pääoman ehtoista rahaa. Samanaikaisesti nopeasti kasvavat yritykset ovat myös ostajille ja sijoittajille attraktiivisia kohteita ja päätyvät yhtälönsä seurauksena usein osto- ja sijoituskohteiksi.

Valistuneet ostajat tai sijoittajat haluavat varmistua, että kohdeyhtiön kilpailuetu on suojattu immateriaalioikeuksin ainakin riittävässä laajuudessa. Mistä kohdeyrityksen pitäisi huolehtia kohtuullisien resurssien puitteissa, jotta vältyttäisiin niin kutsutuilta deal killereiltä ostajan tai sijoittajan teettämässä due diligence -tarkastuksessa? Alla kymmenen immateriaalioikeuksia koskevaa peukalosääntöä, jotka auttavat kohdeyrityksiä ainakin pahimpien karikkojen yli:

  1. Tunnista ajoissa ja suojaa patenteilla ja muilla teollisuusoikeuksilla yhtiön kilpailuedun kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja huolehdi niiden rekisteröimisestä tärkeimmillä kohdemarkkinoilla.
  2. Tunnista ja suojaa tavaramerkeillä yhtiön keskeisimmät brändit ja tuotemerkit ja huolehdi niiden rekisteröimisestä tärkeimmillä kohdemarkkinoilla.
  3. Varaa myös yhtiön kannalta tärkeimmät verkkotunnukset ja sosiaalisen median tunnukset, jotta yhtiön tuotteiden tai palveluiden digitalisoiminen voidaan turvata intuitiivisiin ja digitaalista markkinointia tukeviin verkko-osoitteisiin ja some-kanaviin.
  4. Pyri selvittämään kohtuullisissa määrin, että yhtiön tuotteet ja palvelut eivät loukkaa kolmansien osapuolten patentteja tai muita immateriaalioikeuksia (ns. Freedom to Operate).
  5. Huolehdi, että yhtiön työntekijöiden kanssa on olemassa kirjalliset sopimukset, joissa kaikki yhtiön liiketoimintaan liittyvät immateriaalioikeudet sovitaan siirtyväksi yhtiölle. Voimassa olevan lain mukaan ainoastaan työsuhteessa syntyneet oikeudet keksintöihin ja tietokoneohjelmiin siirtyvät automaattisesti yhtiölle, mutta tämä ei päde muihin immateriaalioikeuksiin.
  6. Huolehdi, että yhtiön osakkaiden ja konsulttien kanssa on olemassa kirjalliset sopimukset, joissa kaikki yhtiön liiketoimintaan liittyvät immateriaalioikeudet sovitaan siirtyväksi yhtiölle.
  7. Huolehdi, että yhtiön tärkeimpien tuotekehityskumppanien ja alihankkijoiden kanssa on olemassa kirjalliset sopimukset, joissa kaikki yhteistyössä tai alihankinnassa syntyneet tulokset ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet sovitaan siirtyväksi yhtiölle.
  8. Huolehdi, että yhtiön myyntisopimuksissa myönnetään ainoastaan rajoitettuja käyttöoikeuksia yhtiön immateriaalioikeuksiin ja ettei myyntisopimuksessa siirretä missään tapauksessa omistusoikeuksia immateriaalioikeuksiin (ellei kyseessä ole sitten liiketoimintakauppa).
  9. Vahvista yhtiön immateriaalioikeussuojaa salassapitosopimuksin, sillä tyypillisesti ainakin osa yhtiön immateriaalisesta omaisuudesta on tietotaitoa (know-how) tai muuta sellaista, jota ei voida suojata rekisteröidyillä teollisuusoikeuksilla.
  10. Pyri valvomaan kohtuullisissa määrin, ettei yhtiön immateriaalioikeuksia loukata ja reagoi loukkauksiin välittömästi kun sellaisia havaitaan.

On totta, että immateriaalioikeuksien suojaaminen edellyttää kohdeyritykseltä investointeja ja alkavan vaiheen yrityksillä on, varsinkin ilman ulkopuolisten sijoittajien mukanaoloa, rajallisesti resursseja tätä varten. Panostamalla hyviin sopimusmalleihin ja yleisiin sopimusehtoihin nämä tavoitteet ovat kuitenkin taklattavissa kohtuukustannuksin ja tuoden sekä tehokkuutta että varmuutta toimintaan.

Exit-tilanteita silmällä pitäen kohdeyrityksen vastuuhenkilöiden on syytä varautua myös siihen, että yllä olevan tyyppisistä asioista joudutaan antamaan kirjallisia myyjän vakuutuksia kauppakirjassa tai sijoitusdokumentaatiossa ehtona kaupan tai sijoituksen toteuttamiselle. Henkilökohtaisten vakuutusten antaminen on huomattavasti luontevampaa kun niiden kohteena olevista asioista on huolehdittu alusta alkaen ja systemaattisesti.

Aiheita: ict, teknologia ja ipr, yrittäjille

Kommentoi