Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Kuka on viestinnän välittäjä? – Viestintäviraston uutta tulkintaa

Kirjoittanut Outi Piirainen | 12.1.2016 9:20

piirainen.png

”Muut sähköisen viestinnän välittäjät” on uusi toimijaryhmä, joka on otettu tietoyhteiskuntakaaressa tietoturva- ja tietosuojasääntelyn piiriin vuoden 2015 alusta lukien. Laki edellyttää, että kaikkien sähköistä viestintää välittävien palveluntarjoajien tulee huolehtia käyttäjiensä yksityisyydestä ja viestinnän suojaamisesta.

Velvoite huolehtia palvelun käyttäjien yksityisyydestä on ulotettu koskemaan kaikkia toisten viestintää välittäviä palveluita ja käyttäjien välinen viestintä voikin olla ainoastaan yksi palvelun monista ominaisuuksista.

Viestintäviraston tuoreen kannanoton mukaan esimerkiksi keskustelutoiminnallisuuden tarjoaminen internetin treffipalveluissa on viestinnän välittämistä. Käyttäjien välinen viestintämahdollisuus internetin treffipalveluiden sisällä on vain yksi palvelun ominaisuuksista.

Myös opettajien ja vanhempien väliseen viestintään tarkoitetun viestintäratkaisu Wilman tarjoaminen ja ylläpito on viestintäviraston tulkinnan mukaan viestinnän välittämistä. Samoin viestinnän välittäjinä pidetään urheiluseuroille ja -joukkueille sovelluksia tai palveluita tarjoavia tahoja, joiden kautta voidaan välittää tiedotteita tai viestiä joukkueen jäsenten kesken tai esimerkiksi huoltajan tai valmentajan välillä. Käyttäjien välinen viestintä ei viestintäviraston tulkinnan mukaan edellytä välttämättä edes kaksisuuntaisuutta (ts. käyttäjät eivät välttämättä voi suoraan vastata viesteihin).

Ehkä hivenen yllättävänä voidaan pitää sitä, että pisimmillään viestinnän välittäjän rooli kattaa viestintäviraston tulkinnan mukaan myös muiden kuin teleoperaattoreiden tarjoamat WLAN-palvelut, kuten esimerkiksi yksittäisten kahviloiden WLAN-verkot.

Viestinnän välittäjän on usein tehtävänsä vuoksi välttämätöntä käsitellä viestejä ja välitystietoja, jotta palvelut toimisivat ja vika- tai virhetilanteita saataisiin selvitettyä. Käytännössä palveluntarjoaja voi käsitellä käyttäjien välistä viestintää ja niihin liittyviä välitystietoja ainoastaan käyttäjän luvalla tai laista löytyvällä perusteella. Lisäksi viestintä ja siihen liittyvät tiedot pitää suojata siten, ettei kukaan ulkopuolinen pääse lukemaan tai muuttamaan tietoja.

Nähtäväksi jää miten yritykset selviytyvät tästä pykäläviidakosta ja sen mukanaan tuomista uusista tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista. Kyseessä on muuten toistaiseksi vain Suomessa (ei muissa EU maissa) käytössä oleva tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten laajennus muuhun viestinnän välitykseen.

Aiheita: peliala, tietosuoja, teknologia ja ipr

Kommentoi