Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Kilpailujen järjestämisen pelisäännöt Facebookissa  - pakottavaa lainsäädäntöä ja käyttöehtojen vaatimuksia

Kirjoittanut Nea Welling | 22.9.2017 8:56

welling-5.jpg

Kymmenen vuotta Facebookin lanseeraamisen jälkeen yksi asia puhuttaa edelleen päivittäin eri Facebook-ryhmissä: miten teen Facebook-kilpailun tai -arvonnan oikein ja mitä arvonnan- tai kilpailun sääntöihin oikein tulisi kirjoittaa?

Kunnioita aina osallistujaa – kerro säännöt!

Vaikka kampanja toteuttamiseen käytettäisiin Facebookia tai muita some-palveluja, niin pakottava lainsäädäntö (esim. kuluttajansuojalaki, henkilötietolaki ja tekijänoikeuslaki) soveltuu silti järjestäjään rinnakkain käytetyn some-palvelun käyttöehtojen kanssa. Pelkästään esim. Facebookin käyttöehtojen noudattaminen ei siis riitä, jos haluaa varmistua, että eri lakeja on noudatettu.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Kampanjan toteuttaja ei esim. saa tekeytyä tavalliseksi käyttäjäksi eikä viestintää saa naamioida tavallisten käyttäjien sisällöntuotannoksi. Käyttäjien on pystyttävä erottamaan, kuka käyttäjistä viestii järjestäjän roolissa. Tämä pätee myös markkinointiarpajaisiin. KSL 2 luvun 13 §:n mukaan markkinointiin liittyvien arvontojen, yleisökilpailujen ja pelien osallistumisehtojen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä ja helposti saatavilla. Kuluttaja-asiamiehen linjauksen mukaan sääntöjen tulee olla sijoitettu niin, että ne eivät jää kuluttajalle epäselväksi tai vaikeasti saavutettaviksi.

Mitä sääntöihin tulisi oikein kirjata?

Oikein tehdyt säännöt ovat yksi hyvä tapa yritykselle erottautua myös brändinä, koska selkeät säännöt antavat luotettavan kuvan yrityksestä ja sen toimintatavoista. Facebookissa on viime aikoina ollut paljon liikkeellä laajalle levinneitä huijaussivuja ja -arvontoja eri yritysten nimissä. Näihin huijaussivustoihin on hyvä tehdä pesäeroa huolellisesti tehdyllä kampanjalla.

Tässä käytännön vinkkejä sääntöjen laatimiseen:

 1. Kerro säännöistä selkeästi päivityksessä tai ohjaa osallistujat linkin avulla erilliseen sääntödokumenttiin. Järjestäjän on hyvä pidättää itsellä oikeus sääntöjen muutoksiin.
 2. Kerro miten ja kuka kampanjaan voi osallistua (sisältäen esim. ikärajat ja maantieteelliset rajat ja mahdolliset muut osallistumisen ehdot) ja kuka toimii kilpailun tai arvonnan järjestäjänä. Kannatta muistaa, että alaikäiset ovat erityisasemassa markkinoinnissa ja myös sisällöntuottajina. Alaikäisille suunnattua ja heidät tavoittavaa markkinointia arvioidaan aina muuta markkinointia tiukemmin.
 3. Kerro milloin arvontaan tai kilpailuun voi osallistua ja milloin mahdollinen arvonta suoritetaan tai kilpailun voittajan valinta tapahtuu. Jos kyseessä on taitoon tai tietoon perustuva kilpailu, niin kerro mitä ratkaisuperusteita käytetään kilpailun voittajan valinnassa. Muista, että palkinnoista annettavien tietojen on oltava riittävän yksityiskohtaiset. Kuluttajalle ei esimerkiksi saa luoda mielikuvaa mahdollisuudesta palkintoon, jos palkinnon hyväksikäyttäminen ei ole kaikille mahdollista. (MT:2000:004).
 4. Kerro kuka maksaa kulut palkinnon toimittamisesta voittajalle ja sisältyykö palkintoon erityisehtoja (esim. velvollisuus matkapalkinnon saajalle osallistua yhtiön promotilaisuuksiin matkakohteessa).
 5. Kerro kuka maksaa verot ja tuleeko palkinnosta veroja maksettavaksi (tarkista aina soveltuuko arpajaisverolaki vai ei).
 6. Varmista, että saat esim. kuvakilpailusta tarvittavat oikeudet kuviin kilpailuun osallistujilta, jos haluat käyttää kuvia myös omassa mainonnassasi tai viestinnässäsi.
 7. Kerro miten voittajalle ilmoitetaan voitosta ja palkinnon luovuttamisesta ja julkaistaanko voittajien tietoja esim. somessa tai yhtiön kotisivuilla.
 8. Pidä huolta, että osallistujien henkilötietojen mahdollisessa käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia.
 9. Facebook edellyttää, että osallistujat vapauttavat Facebookin kaikesta vastuusta. Lisäksi on ilmoitettava, ettei Facebook sponsoroi, suosittele eikä hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Mitä saan ja en saa tehdä Facebookin käyttöehtojen mukaan?

Saat:

 • pyytää osallistujia tykkäämään ja/tai kommentoimaan itse tuottamaasi sisältöä, jotta he voivat osallistua kisaan.
 • pyytää äänestämään (esim. kuvasta tykkäämällä) tai pyytää käyttäjiä lähettämään sivun ylläpidolle yksityisviestin, jolla he osallistuvat kilpailuun.
 • vaatia osallistujia tykkäämään sivustasi, jotta he voivat osallistua kisaan. (Huom! voittajan arpominen hankalaa, koska et välttämättä saa sivun ylläpidosta kaikkia sivun tykkääjiä. Voittajan kontaktointi voi olla myös hankalaa, koska et pysty hyödyntämään viesti-toiminnallisuutta suoraan yrityksen nimissä ellei osallistuja ole itse laittanut viestiä ensin yritykselle.)

Oman sivusi aikajana on siis käytössäsi.

Et saa:

 • vaatia käyttäjää jakamaan kisaa/arvontaa heidän omalla aikajanallaan osallistuakseen kisaan.
 • vaatia käyttäjää jakamaan kisaa/arvontaa kaverinsa aikajanalla osallistuakseen kisaan.
 • vaatia käyttäjää merkkaamaan (tägäämään) kaveria kommenttiin tai kuvaan osallistuakseen kisaan.

Henkilöprofiilia ei siis saa käyttää yrityksen toimintaan. Eli käyttäjän oma tai hänen kaveriensa aikajana ei ole käytössäsi.

Kannattaa muistaa, että voit aina pyytää henkilöä tykkäämään sisällöstäsi ja pyytää käyttäjiä jakamaan sitä, mutta ”tykkää ja jaa” ei saa olla kisaan tai arvontaan osallistumisen ehto.

 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää sosiaalisen median markkinoinnin pelisäännöistä? Ilmoittaudu mukaan Fondian ja Grapevinen maksuttomalle Somebrekkarille 15.11 ja ota vaikuttajamarkkinointi haltuun! 

Ilmoittaudu nyt

 

 

Aiheita: markkinointi, sosiaalinen media

Kommentoi