Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Niina Tuovinen

Viimeisimmät

Niina Tuovinen 10.5.2017 16:03

Sukupolvenvaihdos osana yritystoiminnan elämänkaarta

Verolainsäädäntö sisältää yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tähtääviä verotuksen huojennussäännöksiä, joita sovelletaan, jos yritys tai sen osa luovutetaan yritystoimintaa jatkavalle henkilölle. Huojennussäännöksiä koskeva lainsäädännön uudistustarve on aika ajoin keskustelun kohteena. Vuoden 2017 alussa toteutettu lahja- ja perintöverotuksen keventäminen tähtäsi osaltaan sukupolvenvaihdosten veroseuraamusten alentamiseen, vaikka vaihdosta koskeviin nimenomaisiin säännöksiin ei tehty muutoksia tuloverolain metsävähennystä koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Lue lisää

Aiheita: verotus

Kommentoi