Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Jaan Tuominen

Jaan Tuominen

Viimeisimmät

Jaan Tuominen 23.2.2016 9:51

Peliyhtiöt ja immateriaalioikeudet, OSA I

Meiltä kysytään usein, mitä pelifirmojen tulisi tehdä pelien, hahmojen ja muun aineiston suojaamiseksi. Tämä on näihin kysymyksiin vastaavan blogisarjan ensimmäinen osa ja keskitymme tässä pelien suojaamisen peruskysymyksiin.

Lue lisää

Aiheita: peliala

Jaan Tuominen 12.11.2013 15:20

EU:n tietosuoja-asetus tulee, vai tuleeko? Kannattaako valmistautua?

EU-tasolla on vireillä merkittävä tietosuojaa koskeva lainsäädäntöhanke, jonka tavoitteena on yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö koko yhteisön alueella. Tämä on tarkoitus toteuttaa uudella tietosuoja-asetuksella, joka olisi sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa. Uudistus toisi mukanaan yrityksille merkittäviä velvollisuuksia, joista keskeisimpiä ovat mm. (1.) velvollisuus nimittää tietyissä tilanteissa yritykseen tietosuojavastaava, (2.) väärinkäytöksiin liittyvät kovat sakkomaksut, (3.) ilmoitusvelvollisuus tietomurtotilanteissa, (4.) rekisteröidyn oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuksi (right to be forgotten / right of erasure) sekä (5.) toimintaa ohjaavat periaatteet, joiden mukaan tietosuoja on otettava huomioon jo palveluiden suunnitteluvaiheessa (privacy by design) ja tietosuoja-asioiden oletusarvoinen huomioiminen (privacy by default).

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Kommentoi