Blogit ja uutiset

Pureskelemme selkokielelle polttavat juridiset aiheet.

Anastasia Taipale

Viimeisimmät

Anastasia Taipale 21.12.2016 14:53

Työsopimuslain uudistukset ensi vuoden alussa

Työsopimuslakiin tulee ensi vuoden alussa useita uudistuksia, joiden tarkoituksena on madaltaa työllistymiskynnystä ja lisätä yritysten kasvuhalukkuutta. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Uudistuksista keskeisimpiä ovat uusi säännös pitkäaikaistyöttömän palkkaamisesta määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä, muutokset koeaikaan, työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyheneminen sekä uusi työllistymistä edistävän koulutuksen tai valmennuksen tarjoamisvelvollisuus tuotannollis-taloudellisella syyllä irtisanotulle.

Lue lisää

Aiheita: työoikeus

Anastasia Taipale 1.11.2016 9:02

Miten uusi Privacy Shield -järjestely vaikuttaa Atlantin ylittävään tietojensiirtoon?

Elokuun alussa astui voimaan Euroopan komission 12. heinäkuuta hyväksymä EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield järjestely. Järjestelyllä luotiin yksi uusi vaihtoehto Atlantin yli kulkevaan tietojensiirtoon. Järjestelyn luomisen tarpeen taustalla oli Safe Harbor järjestelmän murentuminen vuonna 2015 Euroopan unionin tuomioistuimen antamassa ns. Schrems ratkaisussa.

Lue lisää

Aiheita: tietosuoja

Kommentoi